Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

För att du ska vara säker i din yrkesroll måste det finnas fungerande rutiner och en förberedelse för hur du ska agera i olika situationer. Vår utbildning ger dig verktyg för att nå ett bra samspel mellan service och säkerhet.

Kursens innehåll

  • Allmänt om säkerhet
  • Risker och riskhantering
  • Inpassering, besöksrutiner, bemanning
  • Juridik: rätten att gripa, kontroller, alkohol- och drogpolicy
  • Informationssäkerhet
  • Hot och våld riktat mot person
  • Krishantering, rutiner vid brand, olyckor, bombhot
  • Erfarenheter från arbete i en reception
  • Förebyggande åtgärder
  • Kommunikation, kroppsspråk, relationer

Kursupplägg

Kursen genomförs under två dagar med mellanliggande hemuppgifter. Syftet med uppdelningen är att deltagaren skall ta med sig en del frågeställningar hem att fundera över, samt lösa en del uppgifter som blir diskussionsunderlag för dag 2.

Kursens mål

Du får kunskap inom säkerhetsområdet för att på ett tryggt och effektivt sätt kunna hantera olika situationer som kan uppstå i yrkesrollen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar i reception/kundmottagning inom både offentlig förvaltning och näringsliv som t ex sjukhus, vårdcentral, kommun, hotell eller andra företag.

Denna kurs arrangeras vid behov och är därför inte knuten till ett specifikt datum.

Kursstart och plats
Rikstäckande
Utbildningens längd
Företagsanpassad
Mitt intryck från kursdeltagarna var att det är en sund och allmänbildande utbildning som riktar sig till alla. Vad ska man tänka på före, under, efter en händelse. Bara mållåsning gällande basketmatchen påvisar hur svårt vittnesuppgifter är och att man måste vara lagom paranoid. Vad kan/ska/får man göra i olika situationer. Att övning ger färdighet och att säkerhetsarbetet måste ske systematiskt och handlar om helhet, inte att man har installerat kameror eller ett inpasseringssystem, tycker jag framkom tydligt under utbildningen.
Daniel Karlsson
Säkerhetssamordnare
Linköpings kommun