Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

För att du ska vara säker i din yrkesroll måste det finnas fungerande rutiner och en förberedelse för hur du ska agera i olika situationer. Vår utbildning ger dig verktyg för att nå ett bra samspel mellan service och säkerhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar i reception/kundmottagning inom både offentlig förvaltning och näringsliv som t ex sjukhus, vårdcentral, kommun, hotell eller andra företag.

Denna kurs arrangeras vid behov och är därför inte knuten till ett specifikt datum.

Kursstart och plats
Rikstäckande
Utbildningens längd
Företagsanpassad
Kursavgift

pris vid förfrågan
Mitt intryck från kursdeltagarna var att det är en sund och allmänbildande utbildning som riktar sig till alla. Vad ska man tänka på före, under, efter en händelse. Bara mållåsning gällande basketmatchen påvisar hur svårt vittnesuppgifter är och att man måste vara lagom paranoid. Vad kan/ska/får man göra i olika situationer. Att övning ger färdighet och att säkerhetsarbetet måste ske systematiskt och handlar om helhet, inte att man har installerat kameror eller ett inpasseringssystem, tycker jag framkom tydligt under utbildningen.
Daniel Karlsson
Säkerhetssamordnare
Linköpings kommun