Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

  • Allmänt om säkerhet
  • Risker och riskhantering
  • Förebyggande åtgärder
  • Inpassering, besöksrutiner, bemanning
  • Informationssäkerhet
  • Juridik: rätten att gripa, kontroller
  • Hot och våld riktat mot person
  • Kommunikation, kroppsspråk, relationer
  • Verbal konflikthantering
  • Krishantering, rutiner vid brand, olyckor, bombhot

Kursens mål

Du får kunskap inom säkerhetsområdet för att på ett tryggt och effektivt sätt kunna hantera olika situationer som kan uppstå i yrkesrollen.