Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Den nya Säkerhetsskyddslagen innebär att företag och organisationer får ett utökat ansvar för att säkerställa skyddet av skyddsvärda tillgångar. Detta kräver såväl resurser som kompetens. 

Kursen Säkerhetsskydd – 3 dagar ger dig kunskaper om hur du och din organisation ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Förklaring av begrepp och genomgång av de olika delarna av säkerhetskyddskraven gås igenom. Stor vikt läggs på säkerhetsskyddsanalysen eftersom den är grunden till ett väl fungerande säkerhetsskydd samt på informationssäkerhet som är en av de större förändringarna i den nya säkerhetsskyddslagen. 

 

Kursstart och plats
3 dec Stockholm
Utbildningens längd
3 dagar
Kursavgift
19 500 kr
exkl moms