Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursfakta

Längd

3 dagar

Datum och plats

21 - 23 maj, Stockholm

Föreläsare

Olle Segerdahl är en rutinerad cybersäkerhetskonsult, med dryga 18 års erfarenhet av att såväl bygga säkra lösningar som att försöka ta sig förbi dem. Han har bland annat tillbringat sju år på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) med att säkra känsliga system och verifiera kryptografilösningar. Han är en van talare vid cybersäkerhetskonferenser, var med och grundade SEC-T-konferensen i Stockholm och är en av programledarna för podcasten Säkerhetssnack.

Per Fjellman är föreläsare på SSF Säkerhetschef, avsnitten informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Han har många års erfarenhet av att arbeta med systematiskt säkerhetsarbete, med särskilt fokus på säkerhetsskydd och informationssäkerhet, inom ett stort antal myndigheter och företag. Han har bland annat utvecklat metoder för genomförande av säkerhets- och säkerhetsskyddsanalyser och modeller för effektiv klassificering och hantering av information. Han har även en mycket stor kunskap om de lagar och regler som reglerar organisationers säkerhetsarbete.

Ulrik Odén driver Oden & Oden AB som stödjer företag och andra organisationer med att implementera och underhålla god riskhantering, kontinuitet, robusthet, säkerhetsskydd och krishantering. Ulrik är brandingenjör, utbildad försäkringsmäklare och har mer än 25 års erfarenhet av riskhantering. Helhetssyn, engagemang och lösningar som fungerar i verkligheten är ledord.

Kursavgift

19 500 kr exkl moms

Mer information

Maria Åström
Tel: 08-783 7457
E-post: maria.astrom@stoldskyddsforeningen.se