Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

  • Säkerhetsskydd – Lagar och regelverk
  • Informationssäkerhet
  • IT-säkerhet
  • Säkerhetsprövning
  • SUA

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig ett underlag för hur du och din organisation ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Du får förståelse av centrala begrepp och genomgång av de olika delarna av säkerhetskyddskraven med fokus på säkerhetsanalys.