Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursinnehåll

Säkerhetsskydd – Lagar och regelverk

• Säkerhetsskyddsbegreppet och dess relation till verksamheten
• Säkerhetsskyddslagstiftningen

Informationssäkerhet

• Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
• Säkerhetsskyddsklasser

IT-säkerhet

• IT miljö
• Tekniska komponenter
• Förebyggande arbete

Fysisk säkerhet

• Mekaniska och elektroniska skyddsåtgärder
• Passerkontroller
• Byggnadstekniska åtgärder
• Bevakning
• Krav, regelverk och skyddsnivåer

Personalsäkerhet

• Registerkontroll
• Säkerhetsprövning
• Bedömning
• Uppföljning

SUA

• Planering
• Upphandling
• Nivåer
• Utbildning

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig ett underlag för hur du och din organisation ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Du får förståelse av centrala begrepp och genomgång av de olika delarna av säkerhetskyddskraven med fokus på säkerhetsskyddsanalys.