Säkerhetsskydd utbildning – introduktion

Ta med din kollega utan extra kostnad!* Nästa kurstillfälle: 9 oktober 2020.
Anmäl dig nu!

Om utbildningen Säkerhetsskydd – introduktion

Omvärlden förändras. Säkerhetsskyddslagen ställer långt gångna krav på att säkerställa skyddet av informationstillgångar. Utbildningen Säkerhetsskydd – introduktion ger dig insikter i hur din organisation ska hantera och agera enligt de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på din verksamhet – oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen är mer grundläggande än Säkerhetsskydd – 3 dagar.

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Läs mer om våra nya utbildningskoncept här.

Vad lär du dig i utbildningen Säkerhetsskydd – introduktion?

Utbildning säkerhetsskydd introduktion, möjligt att delta online.

I utbildningen får du lära dig om lagstiftningen, hotbilder, tillträdesbegränsning, informationssäkerhet och om hur du genomför en god säkerhetsanalys utifrån de krav som Säkerhetsskyddslagen och regelverk ställer, och mycket mer. Kännedom kring hur man genomför en god säkerhetsanalys har en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas.

Under kursen tar vi bl.a. upp att företag och organisationer får ett utökat ansvar för att säkerställa skyddet av skyddsvärda tillgångar. Detta kräver såväl resurser som kompetens.

Vem riktar sig utbildningen Säkerhetsskydd – introduktion till?

Kursen Säkerhetsskydd vänder sig till alla som behöver kännedom om säkerhetsskydd – oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet. Exempelvis med befattningar som säkerhetschefer, chefer i olika typer av verksamheter, personer som arbetar med personalfrågor samt leverantörer av säkerhet, men även säljare, projekterare med flera går kursen.

Läs mer om Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetspolisens vägledningar inom säkerhetsskydd.

*Erbjudandet gäller under hela 2020 och avser två personer från samma företag. Vid anmälan – fyll i en anmälan för respektive deltagare och skriv “Så viktig att du får ta med en kollega utan extra kostnad!i rutan övriga kommentarer.

Utbildningen Säkerhetsskydd – introduktion kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

9 okt 2020, Stockholm

Online

Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

9 200 kr exkl. moms

Kursens innehåll

 • Säkerhetsskydd – lagar och regelverk
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Personalsäkerhet (Säkerhetsprövning)
 • Informationssäkerhet
 • Tillträdesbegränsning – fysiskt skydd
 • Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Kursens mål

Kursen ger dig en överblick över de ingående delarna i begreppet säkerhetsskydd samt en grundläggande förståelse för vilka krav som ställs inom säkerhetsskyddsområdet.

Längd

1 dag.

Datum och plats

9 oktober 2020, Stockholm

Höstens kurstillfällen:

 • Kursen erbjuds i klassrum
 • Nyhet! Möjlighet att delta online
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer
 • Läs mer här!

Kursavgift

9 200 kr exkl moms.

Föreläsare

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm. Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl.a. inom hot och våld, konflikt-, kris- och risk-hantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Mer information

Teeda Drammeh
Tel: 08-783 7457
E-post: teeda.drammeh@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan Säkerhetsskydd - introduktion

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.