Hur kan vi hjälpa till?

Säkerhetsskydd – Utbildning Bas

Säkerhetsskyddslagen ställer långt gångna krav på att säkerställa skyddet av skyddsvärda tillgångar. Utbildningen Säkerhetsskydd – utbildning bas ger dig insikter i hur din organisation ska hantera och agera enligt de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på din verksamhet,oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet.
Anmäl intresse

Om utbildningen Säkerhetsskydd – Bas 

Säkerhetsskydd – utbildning bas är lämplig för dig som kommer i kontakt med frågor gällande säkerhetsskydd, eller för dig som är intresserad av en övergripande förståelse i ämnet. Jobbar du mer specifikt med säkerhetsskydd finns det lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet.

I utbildningen får du kännedom om de krav som säkerhetsskyddslagen ställer på skydd av säkerhetskänslig verksamhet. Vi går även igenom vad det nya lagförslaget, som trädde i kraft den 1 december, innebär för din verksamhet. Basutbildningen ger dig även en värdefull inblick i vilka delar du behöver lära dig mer om. Utbildningen är mer grundläggande än Säkerhetsskydd utbildning – fördjupning.

I utbildningen får du bland annat lära dig om lagstiftningen, hotbilder, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. Du lär dig hur en god säkerhetsskyddsanalys genomförs utifrån de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Att säkerhetsanalysen genomförs på ett korrekt sätt är viktigt i arbetet med säkerhetsskydd eftersom det leder till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i er verksamhet bör utformas.

Under utbildningen berörs även säkerhetsskyddad upphandling (SUA) där organisationer får ett utökat ansvar för att säkerställa skyddet av skyddsvärda tillgångar.

Varför ska du gå Säkerhetsskydd – utbildning bas?

 • Kompetent personal bidrar till att identifiera och åtgärda brister vilket stärker din organisations säkerhetsskydd.
 • Brister i säkerhetsskyddet kan enligt förslag på skärpning av säkerhetsskyddslagen komma att resultera i höga viten.
 • För dig som arbetar med säkerhetsskydd finns det lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet.

Vem riktar sig utbildningen Säkerhetsskydd – Bas till?

Personer som kommer i kontakt med frågor rörande säkerhetsskydd eller som vill få en övergripande förståelse för ämnet. Du kanske är blivande eller nybliven säkerhetsskyddschef, säkerhetschef, arbetar med personalfrågor, leverantör, konsult, säljare eller projektledare av säkerhet.

För dig som arbetar med säkerhetsskydd finns det lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet. Läs mer om Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetspolisens vägledningar inom säkerhetsskydd.

Utbildningens innehåll

 • Säkerhetsskydd – lagar och regelverk
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Personalsäkerhet (säkerhetsprövning)
 • Informationssäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Bakgrundsinformation

Många verksamheter omfattas av lagkrav och regleringar gällande säkerheten i respektive verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om det mest skyddsvärda gällande Sveriges säkerhet. Lagstiftningen inom säkerhetsskydd ställer krav på kompetens och dokumenterad utbildning för de som deltar i säkerhetsskyddsarbetet.

5 kap. 1 §  Säkerhetsskyddsförordning

 • Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se till att den som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten får utbildning i säkerhetsskydd.
 • Behovet av utbildning ska följas upp under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Det är dock viktigt att vara medveten om att säkerhetsskydd inte är totalt annorlunda från traditionellt säkerhetsarbete. Skillnaden är perspektivet på varför verksamheten ska skyddas. När du jobbar med säkerhetsskydd i din verksamhet, är utgångspunkten att du ska skydda verksamheten eftersom den på något sätt har betydelse för Sveriges säkerhet.

Utbildningen Säkerhetsskydd – Bas kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

9 800 kr exkl. moms.

Kontakt

Staffan Augustsson
E-post: staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se

Längd

1 dag.

Datum och plats

Nya datum kommer inom kort.

Kostnad

9 800 kr exkl moms.

Föreläsare

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm. Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl.a. inom hot och våld, konflikt-, kris- och riskhantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Pedagogisk modell:

Utbildningen livesänds, med deltagare på distans. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor muntligt eller via chatt.  Föreläsningen varvas med interaktiva gruppdiskussioner kring olika uppgifter och problem. För att delta på kursen behöver du en dator med bra internetuppkoppling, webkamera och mikrofon. 

Frågor?
Kontakta oss!

Staffan Augustsson
073-371 00 83
staffan.augustsson@stoldskyddsforeningen.se

Q: Kan jag kalla mig säkerhetsskyddschef efter utbildningen?
A: Säkerhetsskyddschef är inte en skyddad titel kopplad till någon specifik utbildning.

Q: Vem avgör om en verksamhet är säkerhetskänslig verksamhet och därmed omfattas av säkerhetsskydd?
A: Den som är ansvarig för verksamheten. En verksamhetsanalys ska ge svar på om verksamheten är säkerhetskänslig. Säkerhetsskyddsanalysen ska ge svar på vilket behov av säkerhetsskyddsåtgärder som finns.

Anmälan

Du anmäler dig till våra utbildningar genom att köpa dom. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Anmäl intresse