Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

SSF Cybersäkerhet Bas
- lär dig grundläggande IT-säkerhet 

Under en kursdag får du kunskaper om hur du skyddar din verksamhet mot de vanligaste cyberhoten. Hur cyberhygieniskt är ditt företag? Varje arbetsplats borde ha en anställd person som kan säkerställa de mest grundläggande IT-säkerhetsåtgärderna och skydda sig mot de vanligaste cyberhoten.

Verksamheter riskerar att utsättas för hot och intrång som kan skada IT-system eller innebära att viktig information går förlorad. Idag är det ett måste, att ha kunskap om och skydd mot de vanligaste cyberhoten. Kursen utgår från den nya normen SSF 1101 SSF Cybersäkerhet Basnivå – Grundläggande IT-säkerhet och inleds med en genomgång av bakgrunden till cybersäkerhetsnormen och hur den passar in i det vidare området informationssäkerhet.

Det är den mänskliga faktorn som står för de flesta IT-relaterade incidenter. För att uppnå en grundläggande säkerhet är det mycket viktigt att verksamhetens medarbetare och även leverantörer har den kunskap, attityd och förståelse som krävs för att minska risken för att göra misstag. Den/de personer som arbetar med IT-säkerhetsfrågor bör kunna förmedla både vilka krav som gäller för både medarbetare och leverantörer samt höja kunskapen hos verksamhetens medarbetare.

Efter kursen har du fått ökad kunskap om vad som krävs för att upprätthålla en grundläggande cybersäkerhet enligt normen SSF 1101. Du kan själv genomföra självskattning av er verksamhets IT-säkerhet och därefter åtgärda eventuella brister. Ta hoten på allvar och få kunskap om grundläggande IT-säkerhet. Anmäl dig nu!

Visa att du tar din cybersäkerhet på allvar genom att certifiera ditt företag eller din organisation enligt normen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till små och medelstora företag och organisationer som behöver grundläggande kunskaper för att skydda verksamheten mot cyberhot. Personer som arbetar med IT-säkerhetsfrågor, handläggare av säkerhetsfrågor, chefer i olika typer av verksamheter, projektledare samt leverantörer etc. 

 

Kursstart och plats
18 okt Stockholm
Utbildningens längd
1 dag
Kursavgift
8 900 kr
exkl. moms.
Kontakt

Maria Dahlstedt
08-7837534
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se