Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en genomgång av bakgrunden till cybersäkerhetsnormen och hur den passar in i det vidare området informationssäkerhet. Under kursdagen får du lära dig mer om vad normen ställer för baskrav på organisationens IT-säkerhetsarbete:
• Datorer och mobila enheter
• Säkra programvaror och applikationer
• Skydda dina nätverk
• Säkra dina externa IT-tjänster
• Kontrollera behörigheter
• Utbilda personal

Kursens mål
Efter deltagande i kursen kommer du kunna svara på följande frågor:
• Vad är SSF:s norm SSF 1101 och varför bör jag känna till den?
• Vad innebär ”IT-säkerhet på basnivå”?
• Hur minskar jag risken för avbrott i verksamheten pga. IT-incidenter?
• Vilka åtgärder behöver vi vidta för att öka motståndskraften mot IT-hot?
• Hur tar jag reda på vilka krav normen SSF 1101 ställer och som vi idag inte uppfyller?