Cybersäkerhet – Bas Utbildning

Kontakta oss för mer info

Verksamheter riskerar att utsättas för hot och intrång som kan skada IT-system eller innebära att viktig information går förlorad. Idag är det ett måste, att ha kunskap om och skydd mot de vanligaste cyberhoten. Vår utbildning inom Cyber och IT-säkerhet utgår från den nya normen SSF 1101 SSF Cybersäkerhet Basnivå – Grundläggande IT-säkerhet och inleds med en genomgång av bakgrunden till cybersäkerhetsnormen och hur den passar in i det vidare området informationssäkerhet.

Om utbildningen Cybersäkerhet Bas

Under en kursdag får du kunskaper om hur du skyddar din verksamhet mot de vanligaste cyberhoten. Hur cyberhygieniskt är ditt företag? Varje arbetsplats borde ha en anställd person som kan säkerställa de mest grundläggande IT-säkerhetsåtgärderna och skydda sig mot de vanligaste cyberhoten.

Det är den mänskliga faktorn som står för de flesta incidenter när det kommer till IT-säkerhet. För att uppnå en grundläggande säkerhet är det mycket viktigt att verksamhetens medarbetare och även leverantörer har den kunskap, attityd och förståelse som krävs för att minska risken för att göra misstag. Den/de personer som arbetar med IT-säkerhetsfrågor bör kunna förmedla både vilka krav som gäller för både medarbetare och leverantörer samt höja kunskapen hos verksamhetens medarbetare.

Efter avslutad utbildning i cybersäkerhet har du fått ökad kunskap om vad som krävs för att upprätthålla en grundläggande cybersäkerhet enligt normen SSF 1101. Du kan själv genomföra självskattning av er verksamhets IT-säkerhet och därefter åtgärda eventuella brister. Ta hoten på allvar och få kunskap om grundläggande IT-säkerhet. Anmäl dig till SSF:s utbildning Cybersäkerhet Bas redan nu!

Visa att du tar din cybersäkerhet på allvar genom att certifiera ditt företag eller din organisation enligt normen.

Vem riktar sig utbildningen Cybersäkerhet Bas till?

Vår utbildning inom Cyber och IT-säkerhet vänder sig till små och medelstora företag och organisationer som behöver grundläggande kunskaper för att skydda verksamheten mot cyberhot. Personer som arbetar med IT-säkerhetsfrågor, handläggare av säkerhetsfrågor, chefer i olika typer av verksamheter, projektledare samt leverantörer etc.


Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

9 500 exkl. moms

Innehåll

Utbildningen inleds med en genomgång av bakgrunden till cybersäkerhetsnormen och hur den passar in i det vidare området informationssäkerhet. Under kursdagen får du lära dig mer om vad normen ställer för baskrav på organisationens IT-säkerhetsarbete:

• Datorer och mobila enheter
• Säkra programvaror och applikationer
• Skydda dina nätverk
• Säkra dina externa IT-tjänster
• Kontrollera behörigheter
• Utbilda personal

Utbildningens mål

Efter deltagande i utbildnigen kommer du kunna svara på följande frågor:
• Vad är SSF:s norm SSF 1101 och varför bör jag känna till den?
• Vad innebär ”IT-säkerhet på basnivå”?
• Hur minskar jag risken för avbrott i verksamheten pga. IT-incidenter?
• Vilka åtgärder behöver vi vidta för att öka motståndskraften mot IT-hot?
• Hur tar jag reda på vilka krav normen SSF 1101 ställer och som vi idag inte uppfyller?

Utbildningens längd

1 dag

Datum och plats

Föreläsare

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet av säkerhetsutbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl a inom hot och våld, konflikt-, kris- och riskhantering samt säkerhetsskydd.

Avgift

9 500 kr, exkl moms

Mer information

Elin Ljungström
08-783 75 35
elin.ljungstrom@stoldskyddsforeningen.se

Anmälan

Du anmäler dig till våra utbildningar genom att köpa dem. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Kontakta oss för mer info