Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

  • Säkerhetsarbetets mål och allmänna inriktning
  • Elektroniska och mekaniska skyddsåtgärder
  • Kamerabevakning och GDPR
  • Krav, lagar, regler och juridiska befogenheter
  • Riskanalys Identifiering och värdering av risker och risknivåer
  • Riskanalys/metod och övning

Kursens mål

Du känner till hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan bidra till säkerheten i en verksamhet och du kan själv utföra riskanalyser och aktivt delta i planeringen av säkerhetsarbetet. Du får kännedom om lagar, krav och regler inom säkerhetsområdet.