Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

  • Säkerhetsarbetets mål och allmänna inriktning
  • Identifiering och värdering av risker och risknivåer
  • Riskanalys/metod och övning
  • Skyddsplanering och säkerhetspolicy
  • Skyddsåtgärder och handlingsplaner
  • Mekaniskt skydd och elektroniskt skydd, larm och CCTV (kameraövervakning)
  • Krav, lagar, regler och juridiska befogenheter

Kursens mål

Du känner till hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan bidra till säkerheten i en verksamhet och du kan själv utföra riskanalyser och aktivt delta i planeringen av säkerhetsarbetet. Du får kännedom om lagar, krav och regler inom säkerhetsområdet.