Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Villkor för utbildningen SSF Säkerhetschef

Din anmälan är bindande. Avanmälan som sker senast åtta veckor före utbildningsstart medför ingen utbildningsavgift. Avanmälan som sker senare än åtta veckor före utbildningsstart, men före startdatum medför betalningsskyldigheter för deltagaren motsvarande en halv utbildningsavgift. Om avanmälan sker efter utbildningsstart är deltagaren betalningsskyldig för hel utbildningsavgift. Erlagda avgifter kan tillgodoräknas som delbetalning vid annan utbildningsstart, på samma eller någon annan av SSFs utbildningar, i det öppna kursutbudet och som påbörjas inom ett år. Avgifter för slutförande av utbildningen uppräknas till aktuell utbildningsavgift för årskullen. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg kan uppvisas debiteras ingen utbildningsavgift.

Avanmälan sker skriftligen. Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avanmälan. Deltagare som inte kan nyttja sin utbildningsplats kan efter överenskommelse med SSF överlåta platsen till en annan person, under förutsättning att denna uppfyller gällande antagningskrav.

SSF förbehåller sig rätten att inte starta utbildningen om antalet anmälningar är för få. I dessa fall meddelar vi dig så snart vi kan.

Antagningskrav

Gymnasiekompetens samt att man under de senaste åren arbetat både praktiskt och administrativt med säkerhetsfrågor, där de huvudsakliga arbetsuppgifterna har utgjorts av planering och ledning av säkerhetsarbete.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en Integritetspolicy. Här kan du läsa mer  om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.