Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

  • Du får en helhetssyn inom säkerhetsämnena samt ämnen inom affärsmannaskap.
  • Du får verktyg för hur och varför säkerhetsarbetet är en strategisk och taktisk resurs i verksamheten.
  • Utbildningen bygger på ett aktivt lärande där teori kombineras med övningar, studiebesök, case-studier och projektarbete.
  • Du som efter genomförd utbildning har uppfyllt grundkrav på närvaro, prov, projektarbete blir diplomerad.

Utbildningens grundkrav:

  • godkänt resultat på samtliga tentamina,
  • godkänt projektarbete
  • minst 70% närvaro

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskaper för att

  • leda och genomföra organisationens säkerhetsarbete
  • driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete