Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

Utbildningen ger en helhetssyn där säkerhetsämnena alterneras med ämnen inom affärsmannaskap. Du får verktyg för att öka förståelsen, både hos medarbetare och ledning, för hur och varför säkerhetsarbetet är en strategisk och taktisk resurs i verksamheten. Utbildningen bygger på ett aktivt lärande där teori kombineras med övningar, studiebesök, case-studier och projektarbete. Du som efter genomförd utbildning har uppfyllt grundkrav på närvaro, prov, projektarbete blir diplomerad.

Utbildningens grundkrav:

  • godkänt resultat på samtliga tentamina,
  • godkänt projektarbete
  • minst 70% närvaro

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskaper för att

  • leda och genomföra organisationens säkerhetsarbete
  • driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete

Program

Program för SSF Säkerhetschef 2018