Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kursens innehåll

Utbildningen ger en helhetssyn där säkerhetsämnena alterneras med ämnen inom affärsmannaskap. Du får verktyg för att öka förståelsen, både hos medarbetare och ledning, för hur och varför säkerhetsarbetet är en strategisk och taktisk resurs i verksamheten. Utbildningen bygger på ett aktivt lärande där teori kombineras med övningar, studiebesök, case-studier och projektarbete. Du som efter genomförd utbildning har uppfyllt grundkrav på närvaro, prov, projektarbete blir diplomerad.

Utbildningens grundkrav:

  • godkänt resultat på samtliga tentamina,
  • godkänt projektarbete
  • minst 70% närvaro

Kurslitteratur

Inför kursstart kan kursdeltagaren beställa kurslitteraturen i form av ett bokpaket. SSF tillhandahåller bokpaktet till självkostnadspris, för närvarande är priset ca 6 200 kr.

Kursplan

Kursplan SSF Säkerhetschef 2018