Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

SSF Säkerhetschef kvalitetssäkras genom en Advisory board, som utses av SSF Stöldskyddsföreningen. Medlemmarna utses med hänvisning till sakkunskap, pedagogisk kunskap samt branschkoppling. Representationen ska spegla både privat och offentlig sektor.

Advisory Board verkar för:

  • Att certifieringsprocessen i SSF 1071 Certifierad Säkerhetschef uppfyller de krav som ställs på en tredjepartscertifiering.
  • Att kravställningen i normen SSF 1071 Certifierad Säkerhetschef motsvarar ett relevant och aktuellt krav på vad en säkerhetschef ska ha kunskap, alternativt kännedom om.
  • Utbildningens koppling till normen.
  • Utbildningens yrkesrelevans, kvalitetssäkring samt utveckling.

Advisory board är en sammanslutning som säkerställer att normen SSF 1071 Säkerhetschef motsvarar branschens krav.

Advisory Board

Christina Boman, Säkerhetschef Uppsala Universitet
Mary Boqvist Kadric, Informationssäkerhetschef Försvaret
Peter Claeson, Säkerhetschef Scandic Hotels
Joakim Fingal, Affärsområdeschef SBSC
Carl Höglund, Säkerhetschef MTG
Markus Lahtinen, Forskare Lunds Universitet
Mats Lindmark, Säkerhetschef Specialfastigheter
Per Oscarsson, Informationssäkerhetschef Örebro kommun
Henrik Svensson, Säkerhetschef OKG
Agneta Syrén, Säkerhetschef Länsförsäkringar AB