Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kursens innehåll

Avsnitt 1

Du får:

 • kunskap om säkerhetsarbetets allmänna mål och inriktning, roller och ansvarsförhållanden.
 • kännedom om grundläggande kriminologiska teorier om brottslighet och dess orsaker.
 • kunskap om vikten av en säkerhetspolicy och betydelsen av riskhantering
 • kunskap för att genomföra riskanalyser med avseende på riskidentifiering, riskvärdering samt fastställande av risknivå.

Avsnitt 2

Du får:

 • med utgångspunkt från genomförd riskanalys kunskaper i att välja relevanta skyddsåtgärder för aktuell verksamhet.
 • fördjupade kunskaper om det mekaniska och elektroniska skyddet samt gällande krav och regler.
 • information om de lagar som styr en verksamhets brandskydd och med utgångspunkt från dessa kan du medverka i den egna verksamhetens brandskyddsplanering.
 • kunskap för att bedöma värdet av olika skyddsinsatser i förhållande till förväntad skyddseffekt.
 • kännedom om relevant lagstiftning och kunskap om juridiska befogenheter
 • kunskap om vikten av informationssäkerhet och informationssäkerhetsklassificering
 • studiebesök på något intressant objekt 

Avsnitt 3

Du får:

 • kunskap för att kunna etablera ett bra förebyggande skydd mot hot och våld.
 • kunskap i hur man agerar i olika krissituationer.
 • kunskap i de olika momenten inom säkerhetsupphandling
 • insikt om olika möjligheter/vägar att väsentligt förbättra medarbetarnas och ledningens motivation för säkerheten i den egna verksamheten.

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskaper för att kunna möta utmaningar i rollen som Säkerhetssamordnare.