Stockholm slocknar!

Ett halvdagsseminarium om konsekvenser och förberedelser i samarbete med svenska försäkringsföreningen.
Anmäl dig här

Tid, plats och avgift

• Halvdagsevent, fm, 3 timmar, kl 9-12 (kaffe och smörgås serveras från 8.30)
• Näringslivet hus.
• 990 kr/deltagare och exkl moms.

Tänk dig följande scenario: Stockholm blir svart. All belysning slocknar, all elektricitet stängs ner och alla de tekniska funktioner som vårt moderna samhälle är beroende av slutar att fungera – under en längre tid i hela regionen.

Under seminariet pratar vi om vad som egentligen händer när en större region drabbas av ett omfattande strömavbrott under en längre period. Vilka resurser finns i samhället för att bemöta detta? Vem har ansvaret för detta? Hur påverkar detta invånarna, butikerna och småföretagen? Hur påverkar det de samhällskritiska verksamheterna som banker, sjukhus och polisen? Men framförallt, hur påverkar ett elavbrott försäkringsbranschen? Hur kan vi förbereda oss mot ett omfattande eller långvarigt elavbrott och vilket ansvar har försäkringsbolagen vid ersättning av förlust och skador?

Seminarieprogram

Samhället: Konsekvenser och förberedelser vid ett omfattande elavbrott

Vilka påfrestningar drabbar Polis, sjukvård, kommunikationsmedel och infrastruktur? Hur får invånarna viktig samhällsinformation? Hur hanterar bankerna betalningsflödet? Hur är samhället förberett med dricksvatten, värme och kyla? Vad händer med de medborgare som har svårt att ta hand om sig själva?

Jan-Olof Olsson, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Jan-Olof arbetar på MSB med funktionalitet och försörjning där han analyserar samhällsviktig verksamhet. Jan-Olof representerar inom sitt område Sverige i olika internationella forum.

Den utsatta individen: Konsekvenser och förberedelser

Hur drabbas en region som är tätbefolkad av ett omfattande elavbrott? Hur gör medborgarna som bor i lägenheter? Var finns förnödenheter som mat och vatten? Kan de ta sig till jobbet? Hur stöttar medborgarna varandra?

Christina Andersson, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Christina är bland annat projektansvarig för den nationella Krisberedskapsveckan som leds av MSB. Hon är också ansvarig för den nya broschyren Om krisen eller kriget kommer! Som delats ut till alla hushåll i landet.

Företag och butiker: Konsekvenser och förberedelser

Kan företagen kommunicera viktig information och driva avgörande processer? Kan butikerna ha öppet och kan de då ta emot kontanter? Hur skyddar butikerna kylvaror och kan de hantera gods? Täcker företagsförsäkringarna? Vilken är stöldrisken egentligen?

Elin Richarz, VD och senior konsult på Practise Risk.

Elin har lång erfarenhet av att bygga krisorganisationer och genom övning och utbildning vidareutveckla krishanteringsförmågan hos organisationens deltagare. Elin har varit projektledare, övningsledare och motspelsledare för alltifrån operativa momentövningar till stora nationella övningar.

Moderator

Stefan Pärsson, VD för Svenska Försäkringsföreningen och Per Klingvall, Chef för rådgivning på SSF Stöldskyddsföreningen kommer att moderera seminariet.

Fakta

• Stockholm stad har cirka 400 000 hushåll och 80 000 arbetsställen som är beroende av el.
• Varje dag reser fler än 800 000 resenärer med SL.
• Mer än 2 000 ton livsmedel konsumeras varje dag i Stockholm.
• Det går åt cirka 140 miljoner liter vatten varje dag.
• 2020 kommer kontanttransaktionerna endast att utgöra 0,5 % av alla betalningar.
• Varje månad söker cirka 75 000 personer vård i Stockholm, varav 10 000 är akutbesök.
• Varje månad upptäcker FRA omkring 10 000 ”aktiviteter” från utländska statliga och statsunderstödda angripare. Aktiviteter som kan påverka både enskilda hela samhället

I samarbete med:

Kursstart och plats

27 Nov 2019, Stockholm

Utbildningens längd

En halvdag

Kursavgift

990 kr

Din anmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt. Vi bekräftar din anmälan så snart vi fått den.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före start debiterar vi hela avgiften. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för avgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din plats.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, upplägg mm.

Kursanmälan Stockholm slocknar

*uppgifterna är obligatoriska
Anmäl dig här