Hur kan vi hjälpa till?

Webbinar om kommunal kamerabevakning

Huddinge kommun, Knowit och SSF Stöldskyddsföreningen bjuder in till webbinar.

Inom kort får Sverige en ny lagstiftning som kommer gälla för kommunernas brottsförebyggande arbete; ”Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete”. Den nya lagen som föreslås träda i kraft under 2023 kommer innebära ökade krav på kommuner och regioner inom det brottsförebyggande området. 

Många kommuner arbetar redan idag med olika brottsförebyggande åtgärder och deltar i olika nätverk, men samtidigt är kompetensbehovet kring mer komplexa områden som exempelvis kamerabevakning stort. Arbetet med trygghetskameror är mångfacetterat och innehåller många svåra delar såsom styrning, teknik, upphandling, juridik, dataskydd, myndighetssamverkan, brottsutredning, forskning och ekonomi.

Vem riktar sig webbinaret till?

Webbinaret riktar sig till dig som jobbar som kommunal brottsförebyggare, säkerhetschef, trygghets- och säkerhetssamordnare, kommunpoliser, etc. Syftet med webbinaret är att bistå kommunernas brottsförebyggande funktioner med kunskaper i frågor om kamerabevakning.

Innehåll

Inbjudna som sakkunniga och diskussionspanel är bl a Integritetsskyddsmyndigheten, Polisen, sakkunniga kommunala tjänstemän med ansvar för kamerabevakning.

Integritetsskyddsmyndigheten föreläser bland annat om tillstånd för kamerabevakning på gator och torg.

  • Hur resonerar IMY i sina bifall och avslag i fråga om kommuners kamerabevakning gator och torg?
  • Vilket underlag behöver kommuner inkomma med?
  • Hur omfattande ska brottsligheten vara för att behovet att kamerabevaka ska anses större än integritetsintresset?
  • Vilken praxis har IMY tagit fram i ärenden på allmän plats?

Exempel från Malmö stad och Huddinge kommun. Intervju med tjänstepersoner med ansvar för kamerabevakning på allmän plats och allmännyttan.

  • Vilken typ av styrning krävs för att ha en hållbar organisation för kamerabevakning?
  • Vilka frågor omfattar området kommunal kamerabevakning: styrdokument och fullmäktigebeslut, plats för bevakning, budget, upphandling, larmcentral, IT-infrastruktur, tillstånd, rutin för användning och uppföljning.

Paneldiskussion med upphandlare och leverantör, skolrepresentant och polis:

  • Kamerabevakning i upphandlingar
  • Leverantörsperspektiv
  • Kamerabevakning i skolan
  • Polisens perspektiv på kamerabevakning

Datum: 18 mars 2022
Tid: 9:00-11:30
Anmälan: Anmälan är stängd.

Webbinariet är avgiftsfritt.

Missade du webbinaret? Läs summering och höjdpunkter här.

Utbildningens längd

Kursavgift

Kostnadsfritt

Kontakt

Utbildningsavdelningen
utbildning@stoldskyddsforeningen.se