Hur kan vi hjälpa till?

Linnéa Sundström ny normchef vid Stöldskyddsföreningen

Linnea Sundström, normchef SSF Stöldskyddsföreningen.

Linnéa Sundström anställs från 1 februari som normchef vid Stöldskyddsföreningen. Linnéa har sedan september förra året varit senior projektledare norm vid Stöldskyddsföreningen med ansvar för att se över normverksamheten samt för projektet Säkra Smarta Fastigheter.

Linnéa är utbildad civilingenjör vid KTH och kommer närmast som konsult från Cyclife där hon var enhetschef och arbetade med avfallshantering från avvecklingsprojekt inom kärnkraftsindustrin. Kunskaper inom standardisering bär hon med sig efter knappt 5 år På Svenska institutet för standardisering (SIS) där Linnéa var projektledare för ett flertal olika projekt inom transportsektorn, däribland Elvägssystem. Linnéa kommer att vara en del av Stöldskyddsföreningens ideella och oberoende verksamhet.

– Vi väldigt glada att Linnéa blir vår nya normchef efter att ha varit senior projektledare hos oss. Med hennes kompetens och erfarenhet från bl.a. standardiseringsföretag kommer vi att fortsatt utveckla och synliggöra Stöldskyddsföreningens normverksamhet som en viktig del av att bygga trygghet samt fysisk och digital säkerhet genom efterfrågade normer, säger Thomas Brühl, vd SSF Stöldskyddsföreningen.

Tidigare normchef, Mats Moberg, fortsätter vid Stöldskyddsföreningen för att framöver jobba mer fokuserat på det direkta arbetet med normer och rådgivning.

– Jag är väldigt tacksam att Mats väljer att fortsätta sitt viktiga arbete med normutveckling hos oss. Med sin erfarenhet och sitt kunnande är han väldigt värdefull för normarbetet och den rådgivning vi bedriver kring det, avslutar Thomas. 

För mer information kontakta
Per Klingvall
Rådgivningschef och ansvarig för Stöldskyddsföreningens ideella och oberoende verksamhet.
Per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se
070-301 68 05

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett tryggare samhälle. Överskotten från våra produkter och tjänster återinvesteras i vårt ideella brottsförebyggande arbete. SSF ansvarar också för säkerhetskollen.se med aktuell information om digitala brott