Ny remiss prSSF 3523 utg. 1

SSF Remiss prSSF 3523 utg. 1 Digital låsenhet – Klassning, krav och provnings

SSF Remiss prSSF 3523 utg. 1 Digital låsenhet – Klassning, krav och provnings

Kravställare, tillverkare och SSF ser ett behov av framtagning av en norm för digitala låsenheter.

prSSF 3523 Digitala Låsenheter behövs då kommande prEN 16867 (Europeisk motsvarighet till prSSF 3523) saknar för oss i Sverige väsentliga krav. prSSF 3523 behövs också för att ha något att hänvisa till gällande provning och kravställning i Sverige.

Vissa av de ”smarta” lås som redan introducerats på marknaden har visat på bristande funktion och säkerhet. Med prEN 16867 kan ännu fler produkter med avvikande inbrottsskyddskrav (avvikande från svenska krav) komma att dyka upp.

Normen prSSF 3523 saknas idag och behövs för att ställa krav på digitala låsenheter enligt samma princip som SSF 3522 Godkänd Låsenhet idag gör. Skillnaden blir att prSSF 3523 kommer att hantera kompletta uppkopplade produkter.

Sista svarsdatum: 2019-11-15

För frågor om remissen, kontakta Mats Moberg,

mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se