Normansvarig Projektledare

Vår normverksamhet är en viktig del för säkerhet i Sverige och normerna utgör även en grund för SSFs verksamhet. Normverksamhetens syftet är att utveckla och vidmakthålla aktuella normer och regelverk inom området säkerhet. Det innefattar flera områden som inbrottsskydd, både inom elektroniska och fysiska låssystem (mekatronik), larm, kamerabevakning, samt även IoT och cybersäkerhet. Vi arbetar även för en helhetssyn inom säkerhet, tex för ”säkra smarta fastigheter” där den digitala och fysiska säkerheten är viktig.

Vi genomför regelbunden översyn av våra normer för att anpassa dem till dagens och framtida krav. Vi arbetar tillsammans med många olika av marknadens stora parter t.ex försäkringsbolag, myndigheter, fastighetsägare, projektörer, leverantörer, installatörer, och även slutanvändare vid framtagning och revidering av våra normer.

Våra normer grundar sig ofta från europeiska krav och därför deltar SSF mycket aktivt inom internationella samarbeten som CEN och CENELEC med Europastandarder och nationellt i SIS och SEK.

Befattningsbeskrivning

Som Normansvarig projektledare ingår, förutom att aktivt arbeta med dagens och framtida normer inom digital och fysisk säkerhet, även att samordna SSF normverksamhet, både internt och externt. Tre konsulter arbetar idag kontinuerligt på normavdelningen.

I dina arbetsuppgifter ingår:

 • Att planera och samordna normarbetet i samverkan med och med stöd av interna och externa tekniska experter samt regelkommittéer och arbetsgrupper.
 • Projektledare för framtagande och utveckling av normer.
 • Att delta i arbetet med utvecklingen och förvaltningen av svenska och internationella standarder.
 • Att vara SSF:s expert inom eget kompetensområde.
 • Att ta fram underlag och rapporter till Svensk Försäkring.
 • Att delta i utvecklingen av nya affärsområden som är kopplade till normverksamheten.
 • Att samverka med olika branschorganisationer och övriga intressenter till SSF.
 • I rollen som Normansvarig/Projektledare rapporterar du till SSF Rådgivningschef.

Krav:

 • Goda kunskaper att leda projekt, arbetsgrupper och kommittéer, även digitalt
 • Kunskaper inom något av de tre områdena mekatronik, larm och kamerabevakning eller inom IT, IoT, och/eller informationssäkerhet.
 • Behärska svenska och engelska i tal och skrift
 • Det är ett plus om du har erfarenhet av säkerhetsbranschen samt utveckling och förvaltning av regelverk.

Med dina kompetenser kommer du att vara sammanhållande inte bara för konsulterna utan också för att sammanföra det digitala området med det fysiska, vilket ställer krav på att du har kunskap om hur den digitala världen påverkar det fysiska området.

Personliga egenskaper:

 • Förmåga att kunna arbeta självständigt samt leda arbetsgrupper mot uppsatta mål
 • Förmåga att ta initiativ, projektleda och driva frågor till koncensus
 • Öppen för nya lösningar, idéer samt omvärldsförändringar
 • Högt eget driv
 • God samarbetsförmåga med bibehållen integritet

Känns detta som du? Headagent ansvarar för rekryteringen, in och visa ditt intresse!