Senior Cybersäkerhetsansvarig

Senior Cybersäkerhetsansvarig/Cyber Security Manager

Detta är en unik möjlighet för dig som är senior inom informations- och cybersäkerhetsområdet. I denna roll kommer du att få ett stort ansvar för att tillsammans med ledande myndigheter, branschorganisationer och specialister inom området utveckla det digitala skyddet för medborgare samt små och medelstora företag.   

Uppgifter

 • Leda arbetet inom SSF Kunskapscenter mot digital brottslighet
 • Löpande, under ansvarig chef, leda SSF arbete för skydd mot digital brottslighet
 • Samverka med myndigheter som MSB och Polis, branscher och näringsliv inom informations- och cybersäkerhetsområdet
 • Tillsammans med ovanstående samordna processer, metoder och verktyg vid brottsförebyggande arbete mot digital brottslighet
 • Vara navet i den interna samverkan i arbetet för skydd mot digital brottslighet
 • I samverkan med ansvariga för olika frågor inom SSF säkerställa att de brottförebyggande insatser SSF väljer att vidta för att motverka cyberbrott, realiseras
 • Fungera som projektledare och stödja med beställarkompetens inom det digitala området
 • Stödja med digitala expertkunskaper vid SSF kontakter med media.

Tjänsten är placerad vid Rådgivningsenheten.

Vi tror du har det här:
Du vill göra skillnad i arbetet mot att minska brottsligheten inom cyberområdet.
Du är drivande och har förmåga att ta ett stort eget ansvar.
Du har en väl utvecklad förmåga att samverka med representanter för andra organisationer, företag och myndigheter.

Utbildning

 • Akademisk examen eller likvärdig utbildning/erfarenhet
 • Utbildning inom informations- och cybersäkerhetsområdet, eller dokumenterad erfarenhet från området under ca 10 år alternativt
 • Kriminologiskt/polisiär eller liknande utbildning med inriktning mot informations- och cybersäkerhet

Du ska ha
Mycket bred och dokumentera kunskap om informations- och cybersäkerhet och trender inom området.
Kunskap om vilka åtgärder som krävs för att förebygga brott som digitala bedrägerier, stölder och cybersäkerhet.
God kunskap och erfarenheter från arbete med systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Kunskap och erfarenheter om Polisens arbete med att förebygga bedrägerier i den digitala världen.
Projektledning av digitala säkerhetsprojekt.
Dokumenterad erfarenhet från offentlig presentation vid seminarium och konferenser.
Arbetat inom området under ca 10 år.

Meriterande
Erfarenhet att ha kontakter med media
Kunskap om upphandling av digitala tjänster
Brett nätverk av personer, företag och organisationer kopplat till förebyggande arbete inom digital verksamhet/digitala brott.
Arbete med liknande verksamheter inom näringsliv


Ansökan eller frågor
För frågor om rollen och ansökan är du välkommen att kontakta Per Klingvall, Chef Rådgivning, Information och Public Affairs på per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se eller 070-301 68 05.