Utbildningsproducent

Vi söker en projektanställd utbildningsproducent på vårt Affärsområde Utbildning som ska vara med och skapa vår stora satsning på digitala säkerhetsutbildningar.

SSF fokuserar på att bli ledande på, inte bara fysiska säkerhetsutbildningar, utan ska även bli en av de främsta leverantörerna på digitala säkerhetsutbildningar.

Stöldskyddsföreningen (SSF) arbetar sedan 1934 med oberoende rådgivning och opinionsbildning för att förebygga så kallade mängdbrott. Föreningen har en unik erfarenhet från brottsförebyggande verksamhet under decennier och där byggt unika samarbeten med samhällets olika aktörer. Utbildningsavdelningen har levererat Säkerhetsutbildningar i över 50 år, med mycket goda resultat.

Uppgifter

  • Du ska kunna omvandla ett inlämnat komplext ämne till ett lättillgängligt och inspirerande material som får målgruppen att motiveras och vara aktiv i sitt lärande
  • Du ska självständigt kunna producera digitalt lärande från ax till limpa
  • Du ska kunna läsa av en kursplan och komma med en plan för att skapa en pedagogisk och inspirerande digital utbildning


Kompetenser

  • Du ska ha en mycket god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och kan anpassa sättet att förmedla budskapet till mottagaren
  • Du ska ha en god känsla för färg och form
  • Du ska ha en pedagogisk förmåga och kunna formulera lärandemål och omsätta dessa i ett modernt och intressant lärande
  • Du behöver ha goda kunskaper i Svenska och kunna skriva manus
  • Du ska ha erfarenhet ifrån författarverktyg
  • Det är önskvärt med Yrkesutbildning inom utbildningsproduktion och digitalt lärande eller motsvarande, men det viktigaste är faktisk kompetens och erfarenhet från området

Anställningsform

  • I ett första skede är det en projektanställning på 6 månader, med goda möjligheter till förlängning.

Ansökan eller frågor
För frågor om rollen och ansökan är du välkommen att kontakta Monika Johannesen, Chef Utbildning monika.johannesen@stoldskyddsforeningen.se eller 0721 41 49 63