Välkommen att söka till Utbildningschef på SSF

Vill du vara med och driva en förändring för hela Sverige - att öka cyberhygienen via digitala utbildningar inom bl.a. cybersäkerhet?

SSF Stöldskyddsföreningens (SSF) uppdrag är att brottsförebyggande bekämpa vardagsbrott, analoga samt digitala och aktuellt fokus är att bredda arbetet, mot digitala brott.

I folkbildningskampanjer uppmanar SSF svenska organisationer och allmänheten till ökad cyberhygien, vi har bl.a. skapat nya samarbetsforum ett s.k. Kunskapscentret och den nya tjänsten säkerhetskollen.se. SSF är även mitt inne i en stor digitala transformation, vilket bl.a. innebär förändringar i arbetssätt till mer datadrivet och kundupplevelsestyrtnyrekryteringar av medarbetare med fokus på digital förmåga samt stora investeringar i nya plattformar.

För affärsområdet Utbildning innebär det att vi är mitt uppe i en resa med att bygga upp och transformeras till en progressiv och digital utbildningsorganisation.

SSFs verksamhets drivs i två olika verksamhetsformer. En non-profit verksamhet som drivs genom en ideell förening och en andra del som drivs på kommersiella grunder – ett vinstdrivande aktiebolag. SSF består av sex affärsområden; rådgivning, utbildning, produkter/tjänster, normer, marknad och säkerhetskollen.

Affärsområdet utbildning

SSF Utbildning erbjuder ca 25 utbildningar, bl.a. SSF Säkerhetschef, SSF Säkerhetssamordnare, Behörig ingenjör – Inbrottslarm, Kamerabevakning, Cybersäkerhet Bas, Hot och våld. Via SSF:s utbildningsportal erbjuds utbildningarna både som öppna och företagsanpassade och i olika format, exempelvis som e-learningkurser, distanskurser, blended learning, digifysisk undervisning eller som traditionella klassrumsutbildningar.

Genom agila och datadrivna arbetsmetoder ansvarar du för att leda och samordna digitalisering och modernisering av lärandet. Till din hjälp har du ett team med erfarenhet av digitala utbildningar inom bl.a. säkerhet.

Mål

 • Att utarbeta, producera och implementera funktionella, attraktiva och kostnadseffektiva digitala utbildningskoncept utifrån målgruppens behov och i enlighet med verksamhetens mål.
 • Att tillsammans med medarbetare, samarbetspartners och leverantörer säkerställa leverans av relevanta och efterfrågade utbildningar inom digital och analog säkerhet för företag.

Befogenheter

Befogenhet att styra verksamheten efter, med ledningen överenskommna uppsatta mål och inom övergripande ramar, sluta för verksamheten affärsmässigt och ekonomiskt positiva avtal med kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Ansvarsområde

 • Övergripande ansvarig för digitaliseringen av AO Utbildning, tillsammans med teamet.
 • Övergripande ansvar att skapa branschens mest progressiva utbildningsutbud inom analog och digital säkerhet.
 • Säkerställa vidareutveckling av AOs digitala och fysiska kursutbud utifrån målgruppens behov och i enlighet med verksamhetens mål.
 • Utveckla och förvalta LMS-plattformen i rollen som systemägare.
 • I samarbete med marknadsenheten utveckla och realisera den digitala marknads- och säljstrategin.
 • Övergripande ansvarig för försäljning och affärerna av AO:s kommersiella utbildningsportfölj.
 • Personalansvar.
 • Budgetansvar och löpande ekonomisk uppföljning under verksamhetsåret.
 • Organisera, leda och fördela arbetet för att uppnå satta mål samt ansvar för att verka för ett positivt samarbete inom och med övriga avdelningar.

Om dig

Vi tror att du är en prestigelös lagspelare som inte är rädd för att kavla upp ärmarna. Med driv och stort engagemang styr, leder och följer du upp arbetet och bidrar till ett coachande förhållningssätt. Du är en förebild genom ditt inkluderande ledarskap och drivs av att motivera och engagera dina medarbetare till att utvecklas och att nå uppsatta mål. Du är en mycket god relationsbyggare och har en förmåga att få med dig och entusiasmera organisationen till nya arbetssätt och synsätt. Du vet hur man skapar förutsättningar för ett kreativt och spännande arbetsklimat där olika perspektiv är viktiga. Du är van att arbeta självständigt och fatta beslut baserade på analyser och erfarenhet

 • Dokumenterad erfarenhet av utveckling, försäljning och paketering av digitalt lärande.
 • Relevant akademisk utbildning inom exempelvis kommunikation eller pedagogik, eller motsvarande erfarenheter.
 • God kravställare mot leverantör, internt och externt.
 • Goda ledaregenskaper – erfarenhet av att leda team.
 • Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Erfarenhet av att driva digitala förändringsresor är meriterande.

Sista ansökningsdag: 21 februari.

Skicka din intresseanmälan till HR ansvarig, anna.johansson@stoldskyddsforeningen.se