Hur kan vi hjälpa till?

Välkommen till årsmöte 2022

Bild från våra nya lokaler på Rosenlundsgatan.

Den 18 maj genomförs Svenska Stöldskyddsföreningen sitt årsmöte för aktiva medlemmar. Årsmötet genomförs i Svenska Stöldskyddsföreningens nya lokaler på Rosenlundsgatan 29A kl 1600-1700. Från 1530 finns fika på plats.

I samband med årsmötet så kommer vd, Thomas Brühl, att berätta om den utveckling som pågår vid SSF.

Anmälan sker i formuläret nedan senast 13/5.
Till årsmötet bifogas handlingar:

  • Agenda för årsmötet, tillika kallelse
  • Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
  • Dokument med förslag till styrelsearvoden, medlemsavgifter och förslag till valberedning

Verksamhetsberättelse SSF 2021
220503 Kallelse årsmöte
220502 förslag till beslut för ordinarie punkter vid SSF Årsstämma
220518 SSF valberedningsförslag final

Vid frågor kontakta:

Per Klingvall
Chef Rådgivning, Information och Public Affairs
070-301 68 05
Mail per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se

Årsmöte