Säkerhet för hemmet - så skyddar du din bostad

Det finns flera skäl att skydda sitt hem. När någon bryter sig in är det ett intrång i privatlivet som ofta är svårt att hantera, inte minst känslomässigt. De som drabbas av inbrott upplever obehag och osäkerhet. Vi kan försäkra oss mot de materiella förlusterna, men inte mot att personliga minnen försvinner eller förstörs.

 

Det finns alltså goda skäl att så långt som möjligt förhindra inbrott. Förutom att investera i säkerhetsprodukter så finns det mycket man kan göra för att minska riskerna för inbrott. Kostnaderna är små jämfört med de konsekvenser ett dåligt inbrottsskydd kan innebära.

Flest villainbrott sker i november

Uppemot tre fjärdedelar av alla bostadsinbrott anmäls och under 2014 anmäldes 14 600 inbrott i villa och radhus, en ökning med 7 procent från föregående år. November är den månad då flest villainbrott anmäls, tätt följd av oktober och december. Vanligaste stöldgodsen vid inbrott är kontanter, smycken, cyklar och bärbar elektronik.

Källa: BRÅ