Säkerhet för fordon

Bilbrotten minskar

Under 2014 anmäldes 14 266 bilstölder. Under de senaste tio åren har dessa brott, som nästan alltid anmäls, minskat med nära 70 procent. Risken att utsättas för bilstöld har inte varit så låg som den är nu sedan statistiken infördes på 1970-talet. När det gäller stölder ur och från fordon anmäldes omkring 52 500 sådana brott, vilket är en liten ökning från föregående år.

Källa: BRÅ

Många cykelstölder - få anmälningar

Cykelstöld är ett av de vanligaste egendomsbrotten men eftersom många cykel-stölder inte anmäls till polisen är det svårt att säga exakt hur många cyklar som faktiskt stjäls. År 2014 anmäldes 70 900 cykelstölder, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. De anmälda cykelstölderna ligger på samma nivå som för 10 år sedan.

Källa: BRÅ