Personrån anmäls mest

Under 2013 anmäldes 8 360 rån, varav mer än 70 procent var rån mot privat-personer. Mindre än hälften av alla personrån kommer dock till polisens kännedom. Med personrån menas att med hot eller vapen tvingar en annan person att lämna ifrån sig sina saker.

Källa: BRÅ