Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Hot Spot-projektet 2014

Hot spot-projektet: 1500 märkta hushåll

Hot spot-projektet är ett samverkansprojekt mellan polis, försäkringsbolag, leverantörer av märk-DNA och SSF Stöldskyddsföreningen. Projektet löpte under 2014 med målet att minska inbrotten med 30 procent i utvalda bostadsområden genom DNA-märkning av värdesaker.

1500 DNA-märksatser delades ut till hushåll i Stocksund i Danderyd, Sticklinge på Lidingö och Fornudden i Tyresö - områden som har haft eskalerande problem med inbrott och stölder på senare år. Invånarna har märkt sina värdeföremål, satt upp varningsskyltar och kommunerna har godkänt att man har skyltat på lyktstolpar att området är stöldskyddsmärkt.

Samverkan

SSF Stöldskyddsföreningen och leverantörer av DNA-märkning har tillsammans med polisen arrangerat informationsmöten, delat ut märksatser till allmänheten och medverkat vid framtagning av områdesskyltar.

SSF Stöldskyddsföreningen tilldelades området Sticklinge på Lidingö, och har även finansierat UV-lampor till samtliga polisbilar i länet.

Samtliga parter i projektet har framgångsrikt arbetat med att sprida kunskap om metoden och projektet på hemsidor, i media och i olika kommunikationskanaler.

Minskning av inbrott

Satsningen har hittills visat på mycket positiva resultat och i England har man arbetat med liknande projekt med mycket stor framgång.

- En förhoppning med Stockholmsprojektet är förstås att målet om en minskning om 30 % kraftigt ska överstigas, säger Annika Brändström, vd SSF Stöldskyddsföreningen.

100 000 till forskning

SSF Stöldskyddsföreningen delade i maj 2014 ut 100 000 kronor i stipendium till Polismyndigheten i Stockholm att användas för en vetenskaplig utvärdering av hot spot-projektet.

Utvärderingen ska genomföras början av 2015 av Malmö Högskola på uppdrag av Polismyndigheten i Stockholm.

Prisbelönt projekt

Projektet tilldelades pris för Årets Säkerhetsrookie med motiveringen:

"Framgång bygger på innovation, mod och samverkan. Framgång bygger också på strategi och synlighet. Årets säkerhetsrookie har kombinerat allt detta utifrån det identifierade behovet och väl avvägda åtgärder. Viljan att nå ett gemensamt mål trots olika bakgrund och olika förutsättningar och ambitionen att bidra med något nytt, har på kort tid resulterat i framgångar som på sikt kan komma många andra till del."

Projektledare Ulf Malmquist, Polismyndigheten i Stockholms län, fick ta emot priset under Security Awards i oktober 2014.