Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Ändra kunduppgifter

För att kunna hålla en god registervård kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter. Vi hämtar månadsvis uppgifterna från statens person- och adressregister, SPAR. Vi får däremot inga uppdateringar gällande telefonnummer eller e-postadresser.

Fyll i så många uppgifter som möjligt. Det underlättar för vår kontakt med dig vid en eventuell förlust av nycklar eller andra ägodelar.