Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Avsluta abonnemang

Här kan du begära att hela eller delar av ditt abonnemang gällande våra tjänster avslutas. Om du vill behålla några av dina nyckelbrickor är det viktigt att du anger nummer på de nyckelbrickor du vill avregistrera.

Avregistrerade nyckelbrickor returneras till:

Kundservice
SSF Stöldskyddsföreningen
Box 27052
102 51 Stockholm

 *obligatoriska uppgifter

Jag önskar avsluta mitt abonnemang på