Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Polisstipendiet

Polisstipendium för förtjänstfulla insatser inom det brottsförebyggande arbetet

SSF Stöldskyddsföreningen har sedan 2009 årligen delat ut ett polisstipendium till anställda inom polisen för utmärkta brottsförebyggande insatser.

Stipendiet tilldelas den eller de som genomfört en brottsförebyggande åtgärd som har haft eller beräknas få en hög potential inom det brottsförebyggande arbetet, och som kommer att påverka den upplevda tryggheten för allmänheten inom ett område eller i en given situation.

Stipendiet omfattar 25 000 kronor som skall användas för studier inom det brottsförebyggande området genom exempelvis en utbildningsresa eller liknande.

Mer om polisstipendiet

Stipendiet utdelas en gång per år på en tidpunkt som SSF fastställer i samråd med RPS. Utdelare av stipendiet är företrädare för SSF och polisen.

Behörig att få stipendiet är polisanställda.

Vid urvalsprocessen tas hänsyn till någon eller flera av följande parametrar.

  • Den polisanställde ska ha genomfört en brottsförebyggande åtgärd som har haft eller beräknas få en hög potential inom det brottsförebyggande arbetet
  • Den polisanställde avser studera nya metoder i syfte att utveckla det brottsförebyggande arbetet

Urvalsprocessen genomförs av en jury bestående av representanter från Rikspolisstyrelsen, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande Rådet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ansök om polisstipendiet 2016

Sista ansökningsdag 17 oktober 2016. För frågor om ansökan, kontakta emilie.rinse@stoldskyddsforeningen.se

ANSÖKAN TILL POLISSTIPENDIET (pdf)