Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Vinnare 2009

Svenska Stöldskyddsföreningens stipendium för förtjänstfulla insatser inom det
brottsförebyggande arbetet inom polisen 2009 tilldelas Magnus Fornell från Polismyndigheten i Skåne med följande motivering:

”Genom ett gediget utbildnings- och informationsarbete gentemot såväl kollegor inom polisen som branschorganisationer, handelns aktörer, banker och allmänhet via media har Magnus Fornells arbete bidragit att antalet skimningsbrott/kortbedrägerier minskat avsevärt i Malmöregionen. Framgångarna har uppnåtts genom ett brett angreppssätt där metodiskt spridning av kunskap som lett till ökad medvetenhet hos inblandade parter och tydlig samverkan mellan polis, organisationer och media varit betydande inslag. Metoderna och arbetssättet bedöms också kunna ge goda effekter i andra regioner framöver.”

Annika Brändström
Vd, Svenska Stöldskyddsföreningen