Internet och Informationssäkerhet

Internet och den uppkopplade världen ger oss fantastiska möjligheter att exempelvis interagera med varandra, söka kunskap, handla och styra våra hem via appar. Samtidigt finns också en hel del utmaningar som virus, maskar och trojaner vilka gör oss sårbara om vi inte hanterar tekniken rätt.