Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Vanliga begrepp för dörrar, dörrlås och fönsterlås

Det kanske vanligaste begreppet för lås till entrédörrar är "godkänd låsenhet". Vad det och andra begrepp betyder reder vi ut här:

Godkänd låsenhet

Med godkänd låsenhet avses certifierade produkter enligt SSF 3522, lägst klass 3, som uppfyller sina respektive krav var för sig och som tillsammans ingår i låsenhet. I en godkänd låsenhet ingår:

  • Låshus, cylinderlås eller tillhållarlås
  • Elektromekaniska låshus (motorlås)
  • Cylinder
  • Elektromekaniska cylindrar
  • Slutbleck
  • Elektromekaniska slutbleck (elslutbleck)
  • Förstärkningsbehör

För vissa produkter, främst elektromekaniska, finns det begränsningar i funktionalitet för att uppfylla kraven för godkänd låsenhet. Det betyder att låsenheten är certifierad med vissa inställningar aktiverade.

Slutbleck (sitter monterad i karm)

Ska förhindra att låskolvens försegling kan hävas. Den del som skyddar den spärrande kolven ska inte gå lätt att demontera eller böja undan.

Förstärkningsbehör

Finns till både cylinderlås och tillhållarlås. En på dörren dubbelsidig stålplåt som förstärker dörrens konstruktion runt låset och ska monteras med genomgående skruvförband. 

Bakkantsäkring

Skyddar dörren från att forceras från gångjärnssidan genom brytförsök eller att man försöker lyfta av dörren från dess gångjärn. 

Låscylinder

Ett låshus manövreras via låscylindern. Låscylindern är själva ”koden” där du stoppar in din nyckel.  

Tvåfunktionslås

Ett lås som har ett vred på insidan av dörren som kan ställas så låset inte går att öppna från insidan efter att man lämnat hemmet vilket försvårar möjligheten att föra ut stöldgods från boendet. Kalls även hemma/borta-låsning.

Tillhållarlås

Ett lås som man låser med nyckel från både in och utsidan av dörren. Kallas även i folkmun för polis- eller säkerhetslås. Vanligast idag är sju- och niotillhållarlås. Skillnaden är antalet tillhållare på insidan i låset, och kan avläsas genom att räkna antalet ”piggar” på nyckeln.

Hakregel

En hakregel är en låskolv som ser ut som en krok. Den hakar fast dörren i karmen för att försvåra uppbrytning vid låset.

Brytskydd

Brytskydd minimerar effektivt möjligheten att komma in med brytverktyg i fönster-/dörrspringan. Brytskyddet skyddar hela dörrbladets springa mot karmen, inte bara vid låset. 

Elektromekaniskt lås/kodlås

Du låser/låser upp dörren med hjälp av t.ex. kodbricka eller mobil. Låset ska vara godkänt i klass 3 för att uppfylla minimikravet för godkänd låsenhet.

Motorvred

En produkt utformat som ett elektroniskt vred, som du hänger/installerar på befintligt lås och som gör att du kan låsa upp dörren med hjälp av t ex en app i mobiltelefonen. Den erbjuder samma mekaniska säkerhet som ett lås med ett vred gör idag, då du behåller det befintliga låset i dörren, men innan du bestämmer dig kolla att det passar med dörren/befintligt lås eftersom det kan vara för stort för vissa dörrar och kontrollera vad som står i ditt försäkringsbrev. Omfattas du av särskilda låskrav och larmkrav framgår det av försäkringsbrevet och du ska då istället välja ett lås som uppfyller låsklass 3 enligt SSF 3522 (Godkänd låsenhet).

Det finns i dag inga av SSF rekommenderade produkter och inga av dessa produkter är provade mot SSF 3522.

Låsbegrepp – fönster och fönsterlås

Säkerhetsspanjolett 

En säkerhetsspanjolett har hakregelkolvar som den vanliga spanjoletten saknar. En säkerhetsspanjolett i din altandörr är ett mycket bättre skydd än en vanlig spanjolettlåsning.

Hakregel 

En hakregel är en låskolv som ser ut som en krok. Den hakar fast dörren i karmen för att försvåra uppbrytning vid låset.

Låsbart handtag 

Låscylindern sitter integrerad i handtaget.

Brytskydd

Brytskydd minimerar effektivt möjligheten att komma in med brytverktyg i fönster-/dörrspringan. Brytskyddet skyddar hela dörrbladets springa mot karmen, inte bara vid låset.

Grannsamverkan

Med Grannsamverkan minskar brottsligheten och ökar tryggheten i ditt bostadsområde. 

Mer info

Vind och källarförråd

Det är inte bara det vi har i bostaden som behöver skyddas. I våra vinds- och källarförråd finns ofta allt från sportutrustning och däck till barnvagnar och cyklar. Här kommer några säkerhetstips.

Mer info

Säkerhet för fritidshuset

Att tänka över skyddet för fritidshus är extra viktigt, eftersom du inte alltid är där och kan ha koll. Läs våra tips på hur du behåller ditt fritidshus fritt från tjuvar.

Mer info

Inbrottslarm och kameraövervakning

Numera finns det en mängd olika typer av inbrottslarm, många med kameraövervakning. Läs våra råd och tips innan du väljer vad som passar bäst för ditt hem.

Mer info
Mer säkerhetsrådgivning