Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Vilket trådlöst larm ska jag köpa till min bostad?

Svar: Vi rekommenderar att du vänder dig till en certifierad (godkänd) larminstallatör, där får du all hjälp du behöver. Dessutom bör larmkomponenterna var och en vara godkända. Det finns idag inga färdiga paketlösningar. Det installerade larmet ska vara kopplat till en certifierad larmcentral. Du kan söka efter godkända larm och certifierade installatörer i vår tjänst Sök godkända produkter och företag.

Mitt försäkringsbolag säger att jag ska ha en godkänd låsenhet i min ytterdörr. Vad innebär det?

Svar: Låshus, cylinder, slutbleck och förstärkningsbehör ska vara i låsklass 3 eller högre. För att få kontakt med en auktoriserad låssmed kontakta SLR, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund.

Vi funderar på att köpa lås med kod i stället för med nyckel till våra ytterdörrar. Vad är det som gäller då?

Svar: Idag finns det så kallade elektromekaniska lås som är certifierade som godkända låsenhet, men med förbihållet att du låser upp med hjälp av tagg/ bricka. Låset är inte godkänt för upplåsning med kod eller mobil.

Kontakta ditt försäkringsbolag om vilka krav de ställer för att din försäkring ska gälla vid en skada.

Vilken säkerhetsdörr ska jag använda till min lägenhet?

Svar: Vår rekommendation är en säkerhetsdörr i lägst RC 3. Du måste själv tala om att du vill att de sätter in intygade lås i dörren innan den monteras, då detta inte är ett krav för att få dörren certifierad.

Min bostadsrättsförening vill installera nyckeltuber. Vad är det?

Svar: Nyckeltuber monteras antingen i dörren eller i väggen vid sidan av dörren. I Nyckeltuben kan den boende säkert lägga in en nyckel de gånger en hantverkare eller fastighetsförvaltare behöver tillgång till lägenheten när hon/han inte är hemma.