Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

I sin programförklaring skriver Järvaveckan att lösningarna på dagens och framtidens stora utmaningar kräver delaktighet från samhällets alla parter. Det är något som Grannsamverkan som brottsförebyggande metod tar fasta på när det gäller att engagera människor i bostadsområden. Representanter för SAMBO kommer att vara på plats från fredag till söndag för att tala om vad Grannsamverkan är och visa hur man tillsammans kan förebygga vardagsbrott.

-  I år känns det särskilt aktuellt att kunna vara med på Järvaveckan i och med vår satsning på Grannsamverkan i flerbostadshus. Vi har tagit fram både informationsblad och broschyrer på 10 olika språk för just flerbostadshus vilket känns kul att kunna presentera på Järvaveckan, säger Lina Nilsson, ordförande i nationella gruppen för Grannsamverkan.

Aktiviteter i Grannsamverkans tält
Fredag 14.30-16.30

Polisen pratar Grannstödsbilen – Grannstödsbilen, så fungerar den!

Lördag 14.30-16.30
Polisen pratar om Grannsamverkan i Järva

Söndag 14.30-16.30
Polisen pratar om hundägarens roll i Grannsamverkan-NOS                                           

SSF Stöldskyddsföreningen, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, If och Riksbyggen kommer även vara på plats under dagarna.

Vad är Grannsamverkan?

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod för att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. En nyligen genomförd undersökning visar på en 36 procentig minskning av inbrott i områden med Grannsamverkan i jämförelse med 8 procent i kontrollområden.

För mer information kontakta

Lina Nilsson, Ordf. Grannsamverkan nationella gruppen, 070-981 65 72, lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se

Bakom Grannsamverkan står Samverkan mot brott (SAMBO) som förutom Polisen, består av Länsförsäkringar, Folksam, If, Moderna, Trygg Hansa, ICA försäkring, Villaägarna, SSF Stöldskyddsföreningen, Riksbyggen, Hyresgästföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Brottsförebyggande rådet (Brå).

Följ oss gärna på Facebook.