Reviderad norm! SSF 1100 utg. 2

Reviderad norm! SSF 1100 utg. 2, Certifierad informationssäkerhetskonsult (CISK)

Ändringar gjorda bl.a. gällande referenser och utbildningskrav. SSF 1100 utgåva 2 gäller från 2019-02-11.

SSF 1100 vänder sig till personal med kompetens inom informations- och it-säkerhetsområdet vilka avser att stödja och vägleda organisationer att uppfylla kraven enligt normen SSF 1101 SSF Cybersäkerhet – Basnivå – Grundläggande it-säkerhet.

Normen omfattar de krav som ställs på en Certifierad Informationssäkerhetskonsult (CISK).