SSF Remiss prSSF 014 utg. 4

Hänglås och Hänglåsbeslag – Klassning, krav och provning

Hänglås och Hänglåsbeslag – Klassning, krav och provning

Ny teknik medför att även hänglås är elektromekaniska eller digitala. Den nya utgåvan av SSF 014 bygger på EN standarderna för mekaniska- (EN 12320) och mekatronikstyrda hänglås (EN16864).

Denna remiss omfattar både mekaniska- och mekatronikhänglås samt hänglåsbeslag, anpassat till de 5 välkända hänglåsklasserna för svenska marknaden.

SSF 018 Hänglåsbeslag är integrerad i denna utgåva och SSF 018 kommer därför senare att utgå.

Den engelska utgåvan prSSF 014 kommer att utges som ett eget dokument.

Sista svarsdatum: 2020-01-10

För frågor om remissen, kontakta Mats Moberg, mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se