SSF Remiss prSSF 1075 utg. 2

Distribution, lagring och användning av digitala nycklar - Klassning, krav och utvärdering

Distribution, lagring och användning av digitala nycklar – Klassning, krav och utvärdering

Pågående arbete inom EN standards samt arbetet med prSSF 3523 Digital Låsenhet har initierat denna revidering av SSF 1075.

SSF 1075 beskriver system för distribution och lagring av digitala nycklar för att berättiga manövrering av lås. Normen omfattar klassning, krav och utvärderingsmetoder för komponenter och/eller system.

En engelsk utgåva av prSSF 1075 kommer att utges som ett eget dokument.

Sista svarsdatum: 2020-01-24

För frågor om remissen, kontakta Mats Moberg, mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se