Stölder av elcyklar har ökat med 74 procent 

De anmälda stölderna av elcyklar har under feb 2022 ökat med 74 % jämfört med feb 2021. Ökningen av elcykelstölder gäller samtliga regioner förutom region Bergslagen och region Mitt. Störst är ökningen i region Syd med 155%. Risken för att en elcykel blir stulen är avsevärt högre än för en vanlig cykel.

Ökning av stölder elcykel

Enligt Cykelbranschen har det sålts ungefär 500 000 elcyklar i Sverige fram till 2021. Försäljningen av elcyklar fortsätter att öka enligt branschen medan försäljningen av vanliga cyklar minskat pga containerbrist, stängda fabriker och problem med delar under pandemin. Procentuellt är risken att bli av med sin elcykel större än att bli av med en vanlig cykel utifrån parken av cyklar och elcyklar. Det anmäldes 1848 cyklar och 664 elcyklar stulna bara nu i februari.

Har man en elcykel är det extra viktigt att göra det man kan för att minska risken att bli utsatt för stöld. Allra bäst är att låsa fast cykeln i ett fast objekt i både ram och hjul och kom ihåg att ta med batteriet in,

säger Lina Nilsson, Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Vad gäller de cykeldelar som stjäls ligger även batterier till elcyklar på topp. Det är därför viktigt att ta med sig batteriet när man lämnar elcykeln även kortare stunder.

SSF:s tips för att minska risken att få din cykel stulen 
• Lås inte endast med tillverkningslåset, utan lägg till pengar på ett ordentligt godkänt lås.
• Lås fast cykeln i ett fast objekt i både ram och hjul.
• Ta med batteriet när du lämnar din elcykel obevakad även för kortare stunder.
• DNA-märk din cykel och cykeldelar, det hjälper polisen att binda tjuven vid brottet och ökar dina chanser att få tillbaka din cykel om den blir stulen.

Läs mer om att skydda din cykel här.