Poliser i gruppen ISÖB på Polisens Nationella it-brottscentrum tilldelas ett omnämnande inom ramen för SSF Polisstipendium om 10 000 kr för sin brottsförebyggande kampanj Delbart.

Kampanjen syftade till att öka kunskapen om vad som är brottsligt på nätet, att få fler barn och vuxna att ta snacket och att också anmäla dessa brott till polisen.

Brottsligheten mot barn och ungdomar på nätet ökar för varje år och det finns ett stort behov av att tidigt fokusera på brottsförebyggande åtgärder. Barn och unga har inte tillräckliga kunskaper om vad som är ok och inte på nätet. Det är samma lagar och regler som gäller i båda fall, samtidigt som det är mycket som är nytt när det kommer till användandet av mobiler, datorer och digitalt material och dialog på nätet. Med kampanjen har polisen lyckats nå miljoner unga via sociala media. 

– Genom SSF Polisstipendium vi vill uppmuntra polisanställda att jobba preventivt och prova olika metoder som minskar brottsligheten och ökar tryggheten i samhället. Arbetet med Delbart har varit framgångsrikt och metoden kan användas av poliser i hela landet, detta ämne tycker vi är väldigt viktigt och därför värt att särskilt omnämna även om det ligger utanför vår kärnverksamhet,

säger Thomas Brühl VD för SSF Stöldskyddsföreningen.

Juryns motivering lyder: På ett kreativt sätt har Nationellt it-brottscentrum på Polisen NOA använt sig av ett norskt framgångsrikt projekt och anpassat det till svenska förhållanden. Projektet Delbart syftar till att öka kunskapen hos unga om vad som är brottsligt vad gäller att ta, ha och dela nakenbilder på nätet. Genom att sprida informationen på sociala plattformar där unga är har man lyckats nå unga miljontals gånger. Projektet har även föredömligt stärkt sin spridning via skolor, vårdnadshavare och i samverkan med flera stora ungdomsinriktade organisationer.  Ämnet ingår inte i Stöldskyddsföreningens kärnverksamhet men förtjänar ett omnämnande då ämnet är viktigt och sättet projektet genomförts på är väl genomtänkt och möjligt för andra polisregioner att ta efter.

-Jag är glad över att Polisens arbete att förebygga barn och ungas sårbarhet på nätet uppmärksammas av SSF Stöldskyddsföreningen.  ISÖB-gruppens arbete visar också på betydelsen av att Polisen hämtar inspiration och erfarenheter från kollegor i andra länder och omsätter det i insatser som fungerar i Sverige,

säger Anders Hall, utvecklingschef Polisen.

Juryn som utsett omnämnandet består av: Thomas Brühl, VD SSF Stöldskyddsföreningen, Kristina Swartz, GD Brottsförebyggande rådet (Brå), Anders Hall utvecklingschef Polisens Nationella Operativa avdelningen (NOA), Per-Erik Ebbeståhl, Kommundirektör Malmö Stad Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.