Vår kunskap - Din trygghet

Vi erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning om hur du skyddar ditt företag från både fysiska och digitala bedrägerier och stölder. Vi utfärdar normer, erbjuder konsulttjänster och utbildar i säkerhetsfrågor. Överskotten från våra produkter och tjänster återinvesteras i vårt ideella brottsförebyggande arbete.

Aktuellt

Gå en av våra populära utbildningar!