Jobba med oss!Vill du jobba med att förebygga brott?

Stöldskyddsföreningen (SSF) arbetar sedan 1934 med oberoende rådgivning och opinionsbildning för att förebygga brott. Föreningen har en unik erfarenhet från brottsförebyggande verksamhet under decennier och där byggt unika samarbeten med samhällets olika aktörer.

SSF fokuserar nu på att bli ledande inom det brottsförebyggande arbetet inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Vill du vara med och göra skillnad?