Jobba med oss!Vi söker två ledande experter inom informations- och cybersäkerhetsområdet som ska vara med och driva vår stora satsning inom digital säkerhet.

SSF fokuserar på att bli ledande på det brottsförebyggande arbetet inom informations- och cybersäkerhetsområdet och satsar nu på att utveckla det team som är inriktat mot allmänhet och små/medelstora företag.

Du kommer att vara med och leda en spännande resa när vi ska utvecklar metoder och processer för att kunna möta dagens och morgondagens krav inom det digitala säkerhetsområdet. Dina expertkunskaper inom det cyberområdet kommer att vara avgörande för oss när vi bygger vårt strategiska kunskapscenter mot digitala brott respektive den operativa helpdesk mot bedrägerier som vi är på väg att ta fram. Här har vi ett påbörjat samarbete med Polis och MSB. Vill du driva en förändring för hela Sverige mot cyberbrottslighet. Sök då en av tjänsterna!

Stöldskyddsföreningen (SSF) arbetar sedan 1934 med oberoende rådgivning och opinionsbildning för att förebygga så kallade mängdbrott. Föreningen har en unik erfarenhet från brottsförebyggande verksamhet under decennier och där byggt unika samarbeten med samhällets olika aktörer. Denna kunskap kommer vi nu nyttja för att även bistå i arbetet med att förebygga cyberbrott.

I och med den ökande brottsligheten inom informations- och cybersäkerhetsområdet står SSF inför en stor utmaning att proaktivt minska risken att utsättas för digitala brott. För att klara detta rekryterar vi nu flera medarbetare med fokus på att vara framstående inom den digitala säkerheten inom alla våra affärs- och verksamhetsområden. Satsningen kommer innebära ett stort fokus på ett datadrivet arbetssätt.

Läs mer och sök till rollerna längre ner på sidan.
Lediga jobb