Om SSF

För allas rätt att leva tryggt.

Vi på SSF Stöldskyddsföreningen verkar för att alla i samhället ska kunna leva tryggt, oavsett om det gäller livet i den fysiska eller digitala världen. Det är det här vi har arbetat för, varje dag sedan 1934, genom att erbjuda produkter, tjänster och rådgivning som ökar tryggheten och säkerheten i samhället.

SSF agerar samverkande mellan företag, privatpersoner, organisationer och myndigheter. Vi är en helt oberoende organisation som drivs utan vinstsyfte. Just detta är viktigt för oss för att vi ska kunna ge råd och ta fram tjänster som är för ditt och din organisations bästa.

Du kanske känner till oss via vår nyckelbricka, cykelmärkning eller genom Grannsamverkan i ditt område? Den här fysiska tryggheten är fortfarande viktig för oss. I takt med den ökande digitaliseringen av vår värld och vardag satsar vi nu dessutom på informationsspridning och tjänster för att förebygga digitala brott och bedrägerier.

När du köper en av våra produkter, tjänster eller utbildningar blir inte enbart du själv eller din organisation tryggare, du bidrar också till våra projekt och samhällsinitiativ för att göra livet tryggare för fler. Det sker genom till exempel rådgivning till äldre om hur de kan undvika att bli utsatta för bedrägerier på nätet eller över telefon, samt informationskampanjer till allmänheten om stölder och digitala brott och hur man kan skydda sig.

Vårt brottsförebyggande arbete

Att arbeta brottsförebyggande handlar mycket om att förstå och förändra attityder, vilket är en av våra främsta uppgifter. För att åstadkomma detta genomför vi löpande attitydundersökningar inom olika aktuella områden. Detta hjälper oss att få reda på mer om olika gruppers upplevelser av och attityder till brott. Resultatet av undersökningarna formar i sin tur vårt brottsförebyggande arbete, där vi verkar genom opinionsbildning och informationskampanjer till allmänheten.

Utöver detta erbjuder vi också kostnadsfri telefonrådgivning till allmänheten, företag och organisationer där vi svarar på deras frågor om digital och fysisk säkerhet.

SSF är huvudman för Grannsamverkan, en effektiv metod för att minska inbrott och vardagsbrottslighet i bostadsområden. Syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, avskräcker och försvårar för tjuven.

SSF medverkar också i en rad påverkansgrupper, såväl nationellt som internationellt, för att driva frågor kring säkerhetsnivåer och standarder. Runt om i landet arbetar våra fem lokalstyrelser ideellt med olika brottsförebyggande projekt utifrån lokala problemställningar.

Tillsammans med Brandskyddsföreningen äger SSF lika delar av Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, SBSC. Verksamheten har till uppgift att certifiera företag, personer, produkter och system och arbetar för att stärka aktörer inom brand- och säkerhetsområdet samt att göra certifiering till en viktig del i kvalitets- och säkerhetsprocesser. Mer om SBSC kan du läsa här: https://www.sbsc.se/

SSF äger även 7,2 procent av Securifid AB, en digital identifieringstjänst som möjliggör säkra samtal. Securifid erbjuder en brottsförebyggande tjänst där företag kan styrka sin identitet gentemot både privatpersoner och andra verksamheter, samtidigt som motparten identifierar sig tillbaka. Läs mer om Securifid här: https://securifid.se/