fbpx

Hur kan vi hjälpa till?

Om SSF

Vår kunskap din trygghet

SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Vår vision – att skapa ett tryggare samhälle – är ett fundament för vår verksamhet.

SSF verkar genom brottsförebyggande arbete, informationsspridning och opinionsbildning. Verksamheten är unik i sitt slag, både genom sin bredd inom säkerhetsområdet och genom sitt oberoende.

Det skapar extra trygghet för den som vänder sig till oss. Att vårt arbete drivs utan vinstsyfte är en garanti för att råd och budskap är till för användarens bästa.

Traditionellt har vi på SSF arbetat med att förebygga fysiska brott som stölder och bedrägerier. I takt med att omvärlden digitaliseras så använder också kriminella den digitala världen för att begå brott som exempelvis bedrägeribrott och informationsstölder.

Under flera år har de digitala brotten ökat och 2019 polisanmäldes ca 240 000 brott. Med anledning av det så satsar nu SSF på att bli ledande på att förebygga digitala brott genom olika kampanjer initiativ både till allmänhet och små/medelstora företag. Det gör vi i samarbete med flera aktörer som Polis, MSB och olika branschorganisationer.

För att säkerställa vår ideella verksamhet är vi beroende av en stabil och långsiktig lönsamhet. Det överskott som genereras av våra tjänster, t ex Nyckelbrickan, Spärrtjänst och våra utbildningar återinvesteras i den ideella verksamheten. Det innebär att alla som använder någon av SSF:s tjänster indirekt stöder vår verksamhet.

Våra kunder och samarbetspartners har i SSF en stark och pålitlig partner och leverantör inom säkerhetsområdet.

Information och attitydpåverkan förebygger brott

Att arbeta brottsförebyggande handlar mycket om att förändra attityder, vilket är en av SSF:s främsta uppgifter.

En del i det arbetet genomför vi löpande genom attitydundersökningar inom olika aktuella områden. Utifrån de resultat vi får, arbetar vi med opinionsbildning och informationskampanjer. Utöver det erbjuder vi också kostnadsfri telefonrådgivning till allmänhet och organisationer.

SSF är huvudman för Grannsamverkan som ger mätbar effekt på brottslighet i bostadsområden.

SSF medverkar också i en rad påverkansgrupper, såväl nationellt som internationellt, för att driva frågor kring säkerhetsnivåer, standards etc. Runt om i landet arbetar våra fem lokalstyrelser, utifrån lokala problemställningar, ideellt med olika brottsförebyggande projekt.

SSF äger tillsammans med Brandskyddsföreningen lika delar av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC). SBSC certifierar företag, personer, produkter och system och arbetar för att stärka aktörer inom brand och säkerhetsområdet och göra certifiering till en viktig del i kvalitets- och säkerhetsprocesser. Läs mer här: https://www.sbsc.se/

SSF äger även 7.2 procent av Securifid AB som är en digital identifieringstjänst som möjliggör säkra samtal för båda parter. Securifid erbjuder en brottsförebyggande tjänst där företag kan styrka sin identitet gentemot både privatpersoner och andra verksamheter, samtidigt som motparten identifierar sig tillbaka. Läs mer här: https://securifid.se/