Nyheter

Här hittar du våra senaste nyheter och pressmeddelanden.

Bildelsstölderna har ökat med 46 % hittills i år

Bildelsstölderna fortsätter att öka enligt statistik från både Brottsförebyggande rådet (Brå) och Polisen. Fram till augusti år har bildelstölderna ökat med 46 % i hela landet och är nu uppe i 17 455 st anmälda stölder.

Förra året anmäldes 4315 inbrott i fritidshus i Sverige, det är närmare 12 inbrott om dagen

Jämfört med 2019 är det endast en marginell ökning men regionala skillnader finns. Störst minskning av inbrott syns i region Nord med 15,5 % och störst ökning i region Bergslagen med 15 %.

Stöldskyddsföreningen bryter ny mark för digitala äkthetsbevis

Nu lanserar Stöldskyddsföreningen SSF ett nytt sätt att verifiera sin utbildning. Syftet är att öka säkerheten och värdet i arbetsdokument. Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och organisationer och det gäller också vid nytillsättning och rekryteringar vid arbetstillfällen

Dataintrång mot sociala medier och e-tjänster fortsätter öka

Under en längre tid har dataintrång mot sociala medier och e-tjänster ökat drastiskt. Från januari 2021 till juli 2021 så ökade anmälningarna med 40%.

Båtstölderna ökar

Nu har de flesta avslutat sina semestrar och så även båttjuvarna som är tillbaka och mer aktiva än under våren och sommaren. Enligt statistik från Polisen har båtstölderna hittills i augusti i år ökat i jämfört med samma period i augusti förra året.

350 stölder i månaden i skolan

Under vårterminen 2021 anmäldes 2141 stölder i skolor och på fritidshem där föräldrar och försäkringsbolag tvingades betala stora summor för att ersätta de stulna värdesakerna.

SSF driver tjänsten säkerhetskollen.se där man får råd och tips om hur man kan förebygga digitala brott

På sakerhetskollen.se kan man bla testa om en e-postadress varit exponerad i någon dataläcka. Av de 45 000 adresser som testats har 22 500 varit exponerade i någon läcka.

100 inbrott om dagen under semestern

Det begicks närmare 100 inbrott om dagen i bostad, fritidshus m.m. i Sverige under semestermånaderna jun-augusti förra året. Det var en ökning med 16 % jämfört med året innan men det varierar i regionerna. Värst utsatta var region Nord med en ökning på 47 % och minst utsatt var region Mitt med 3 %.

Stölder av vattenskotrar ökar

En stigande försäljning av vattenskotrar i kombination med att många hemestrar gör att till exempel Kustbevakningen väntar sig en intensiv sommar till sjöss med ett ökat vattenskoteråkande. Och det är inte bara åkandet som ökar utan även stölderna av vattenskotrarna.

Att förebygga vardagsbrott kräver ett helhetsgrepp

Vi har det senaste året satsat väldigt hårt på att bli en stark kraft när det gäller att förebygga digitala brott. Vår ambition är att koppla ett helhetsgrepp och kunna göra betydande skillnad i det förebyggande arbetet mot såväl fysiska som digitala vardagsbrott.