Hur kan vi hjälpa till?

Är du säker på din information i mobilen

I mobiltelefonen finns hela ditt liv och årligen stjäls tusentals mobiltelefoner i Sverige. Samtidigt visar den Demoskopundersökning SSF lät göra att så många som 13 % av Sveriges mobilägare inte har skärmlåset aktiverat i mobilen.

Bortsett från mobiltelefonens värde i sig, innehåller våra mobiler väldigt mycket information som en tjuv drar nytta av. Skulle tjuven ta sig in i mobilen har denne tillgång till meddelanden, e-post, Paypal, olika sociala medier etc. och med hjälp av dessa kan sedan tjuven lätt lura till sig pengar och beställa varor. Därför är det viktigt att se över sin mobila säkerhet.

 
– Att så många som 13 % har mobilen olåst är förvånande. Det är absolut nödvändigt för att skydda informationen i mobilen. Att aktivera skärmlåset med kod eller fingeravtrycksläsning är inte svårt men koden ska vara det.  Koder som 000000 eller 123456 är det första tjuven provar, säger Lina Nilsson rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

I de flesta mobiltelefoner finns funktioner som underlättar vid en stöld eller borttappande som till exempel spårafunktionen, ett enkelt sätt att se vart telefonen tagit vägen. Men tyvärr visar samma undersökning att närmare 50 % av mobilägarna inte har denna funktion aktiverad i mobilen så att den går att hitta om den blir stulen eller borttappad.

SSF:s tips för mobil säkerhet:

Förebyggande åtgärder:

  • Använd skärmlås.
  • Ha unika lösenord eller fingeravtryck.
  • Använd aldrig samma kod till olika tjänster i mobilen.
  • Ha mobilens spårningstjänst aktiverad.

Om du blivit utsatt:

  • Spärra mobilen och abonnemanget hos din mobiloperatör.
  • Lås mobilen via iCloud eller ett Google-konto beroende på vilken typ av mobil du har.
  • Logga ut från alla tjänster i mobilen via dator.
  • Polisanmäl förlusten.

För mer information kontakta:

Lina Nilsson, Rådgivningsexpert, SSF Stöldskyddsföreningen, 070-981 65 72, lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se

Per Klingvall, Chef rådgivning, SSF Stöldskyddsföreningen, 070-301 68 05, per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se