Vi ses väl i Almedalen?

Årets Almedalen står för dörren med mängder av spännande tal, diskussioner och seminarier – inte minst om säkerhet. I år medverkar vi tillsammans med fem andra organisationer under Säkerhetsarenan där vi leder och medverkar i tre seminarier.

I år känns det för vår del extra viktigt att vara på plats. Den organiserade brottsligheten finansierar en stor del av sin verksamhet genom digitala brott och bedrägerier. Vi har också en omvärld med effekter av kriget i Ukraina där Sverige rustar sig på många olika sätt. Inte minst det civila försvaret, en fråga som varit eftersatt och nu lyfts upp på agendan igen. I vår ambition att verka för allas rätt att leva tryggt är det här viktiga frågor där vi tror att vi kan göra nytta på flera olika sätt.  

I Almedalen medverkar vi därför tillsammans med fem andra organisationer i en gemensam säkerhetsarena där vi på SSF leder och medverkar i tre seminarier under onsdagen och torsdagen den 28-29/6.

Här diskuterar vi bland annat samhällets förmåga att skapa trygghet och säkerhet med justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Anders Thornberg. Det blir också samtal om cybersäkerhet och hur vi kan öka robustheten i samhället, och diskussioner som rör personlig integritet och utvecklingen av ny teknik som AI.

Nedan kan du läsa mer om varje programpunkt.

Har samhället förmåga att skapa trygghet och säkerhet?

Otryggheten är en av våra största samhällsutmaningar. Om vi inte vill att den grova organiserade brottslighetens verksamhet ska bli en normal del av människors vardag behöver vi arbeta tillsammans för att vända utvecklingen. Hur bemöter vi de utmaningar vi står inför och hur behöver vi rusta oss?

Onsdag 28 juni 2023 – 09:00-09:45

Hur bygger vi cyberhygien i samhället?

Cyberattacker och dataintrång ökar och är idag inte bara brottslig verksamhet utan även maktmedel som används av fientliga stater. Hur bygger vi motståndskraft och ökar cyberhygienen hos allmänhet och småföretag för att öka robustheten i samhället? Hur kan privat-offentlig samverkan vara en nyckel?

Torsdag 29 juni 2023 – 14:15-15:00

Innovation vs. Integritet – oförenliga perspektiv?

Teknikutvecklingen går i rasande fart, och samtidigt höjs fler röster för ökad trygghet och säkerhet i samhället. Hur kan den nya tekniken användas för att förebygga och lösa fler brott, och vilken nytta gör den redan idag? Kan den nya tekniken säkerställa att integriteten respekteras? 

Torsdag 29 juni 2023 – 15:15-16:00

Framtidens Brott

Att arbeta i nuet kräver insikter om framtiden.

Vad kan vi förvänta oss av brottsutvecklingen mot 2030 när den fysiska världen smälter samman med den eskalerande digitala utvecklingen? Och hur bör det brottspreventiva arbetet utformas kommande år?

I rapporten Framtidens Brott har vi samlat kunskap från experter, näringsliv, organisationer och forskning om framtida trender kopplade till brottsutveckling. Rapporten tillsammans med den faktiska brottsutvecklingen ger beskrivningar av omvärldstrender inom politik, ekonomi, samhällsutveckling, ny teknologi, hållbarhet och juridik som alla har påverkan på framtidens brottsutveckling.

Med insikt om hur framtidens brottslighet kan utvecklas, blir vi bättre på att prioritera vårt brottsförebyggande arbete och rusta oss mot flera tänkbara framtida scenarion. På så vis kan vi fortsätta verka för allas rätt till ett tryggt liv.

Frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till mig eller SSF:s rådgivningschef Per Klingvall om du vill komma i kontakt med oss. 

Thomas Brühl, vd SSF Stöldskyddsföreningen