Tänk säkert

Är du säker online? Som en del av arbetet mot digitala brott deltar SSF i kampanjen Tänk Säkert under informationssäkerhetsmånaden oktober.

Varje år i oktober genomförs den nationella kampanjen ”Tänk säkert” av MSB och polisen Tillsammans med samarbetspartners belyser man digital kompetens och informationssäkerhet online.

Kampanjen är ett långsiktigt arbete med målsättningen att höja medvetenheten och kompetensen hos privatpersoner och företagen för att säkrare hantera exempelvis lösenord, kortuppgifter och sin viktigaste information. Läs mer på MSBs hemsida.

Under informationssäkerhetsmånaden kommer SSF särskilt att ta upp hur du kan minska risken att utsättas för digitala brott.

Här kan du kan testa ditt företags IT-säkerhet.