Bedrägeri mot äldre fortsätter att öka

Enligt de senaste siffrorna från Brå så fortsätter befogenhetsbedrägerier att öka. I februari i år anmäldes 769 brott vilket är en ökning med 44 % jämfört med februari förra året. Senaste halvåret syns dessutom en ökning av anmälningar varje månad.

Anmälda befogenhetsbedrägerier ökade markant under 2021, tyvärr så ser vi inget positivt trendbrott i början av 2022 utan en fortsatt ökning. När det gäller befogenhetsbedrägerier, så är det oftast äldre som drabbas och Stöldskyddsföreningen menar att krafttag måste tas för skydda äldre mot att utsättas för dessa bedrägerier.

– De mest utsatta för ett befogenhetsbedrägeri är seniorer, fler hjälpmedel måste tas fram så att risken för utsatthet minskar. Vi på SSF Stöldskyddsföreningen har påbörjat ett samarbete med ett par seniororganisationer och Svenska Bankföreningen för att ta fram ett enkelt hjälpmedel som förhoppningsvis ska hjälpa seniorerna att inte drabbas av befogenhetsbedrägerier, säger Paul Pintér, Rådgivare mot digitala brott på SSF Stöldskyddsföreningen.

Under pandemin har det varit mycket vanligt att bedragare ringt upp äldre och låtsas vara från Polisen, banken eller något annat förtroendeingivande företag eller myndighet för att komma åt personliga uppgifter i syfte att begå bedrägeri. Ibland har det även varit två personer, där en person ringer upp och säger sig vara till exempel polis, samtidigt som en annan person ringer på dörren utklädd i polisuniform och säger sig vara där för att säkra tillhörigheter, bankkort och smycken. 

För att inte dessa försök ska lyckas har SSF, seniororganisationer och Svenska Bankföreningen nu tagit fram ett informationsblad med råd och handfasta tips i form av klistermärken som kan sättas på mobiltelefonen, vid dörren och vid fasta telefonen för att påminna om hur man ska agera vid oväntade besök eller samtal. 

Här är våra tips för att minska risken för att bli lurad när någon ringer eller besöker dig oanmäld.
• Lämna aldrig dina personliga uppgifter, lösenord eller koder till andra.
• Logga aldrig in med ditt BankID på uppmaning av någon annan.
• Kontrollring bank, polis eller sjukvård om du är osäker på vem du pratar med.
• Kontakta omedelbart din bank om du tror du blivit lurad på bankuppgifter.
• Är du osäker på vem som besöker dig så begär legitimation.
• Öppna aldrig för någon okänd person.
• Skaffa ett titthål och säkerhetsspärr till dörren.
• Anmäl ALLTID till Polisen om du satts eller misstänker att du utsatts för ett brott.

säkerhetskollen.se kan du läsa mer om hur man minskar risken för bedrägerier.