Bedrägerierna genom social manipulation fortsätter öka

Under 2022 anmäldes nästan 35 000 bedrägerier genom sociala manipulation. Det är en ökning med 43 procent jämfört med 2021 enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). De senaste fyra åren har dessa brott ökat med 127 procent.

Bedrägeri genom social manipulation är metoder för att lura personer till att utföra olika handlingar, oftast för att komma åt pengar. Inom social manipulation är det befogenhetsbedrägerierna som sticker ut mest. Befogenhetsbedrägerier drabbar ofta äldre där bedragaren utger sig för att vara från Polisen, bank eller sjukvård och på så sätt lura till sig uppgifter för att komma åt bankkonton. Här har anmälningarna ökat med 70 procent jämfört med 2021 och under de senaste fyra åren ökat med 196 procent.

Bedragare försöker luras genom att utge sig för att vara någon annan. Var sunt kritisk när någon ringer, mejlar eller surfar och påstår sig vara exempelvis från banken eller Polisen. Lämna heller aldrig ut personliga uppgifter som koder eller BankID, säger Paul Pintér, Rådgivare mot digitala brott vid SSF Stöldskyddsföreningen.  

Även investeringsbedrägerierna, som ingår i social manipulation, har ökat. Investeringsbedrägeri innebär att man luras att köpa värdepapper som egentligen inte har något värde eller som är väldigt svåra att värdera. Genom att till exempel kontakta den brottsutsatte per telefon försöker förövaren som utger sig för att vara mäklare eller rådgivare, ofta på engelska, få den utsatte att investera i värdepapper av olika slag. Kryptovaluta är just nu det vanligaste investeringsbedrägeriet. 

Så skyddar du dig mot social manipulation

  • Lämna aldrig ut privata uppgifter till någon som du inte känner.
  • Ge aldrig någon okänd tillgång till din dator, installera aldrig någon okänd programvara.
  • Logga aldrig in på ditt BankID på uppmaning från någon.
  • Verkar en investering för bra för att vara sann, är det förmodligen så det är.
  • Var alltid kritisk och skicka aldrig pengar till personer som du inte har träffat.
  • Kontakta själv den myndighet, bank eller företag som avsändaren eller den som ringer påstår sig representera.
  • Gör alltid en polisanmälan.